English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

שלמה ובתיה (יורב) לב ארי

יעקב יוסף ורבקה מירל   מכתבי משה שרשים מלכה משה ומלכה יורב שלמה ורותי יורב חנה ויענקלה אברמסון

 רשימת צאצאים ראה אצל משה ומלכה יורב

hatuna batia+shlomo lev ari.jpg (12670 bytes)

מזל טוב תשכ"ד

תרשימי שורשים במשפחתה של בתיה

  שמואל משה שגם אילן יוחסין

משפחת ריק שהם שיינזון

פנחס ריק אילן יוחסין

משפחתה של בתיה

  

גביע שמורות קודש שהוכן ע"י משה ונשמר אצל משפחת לב ארי

הסבר בהמשך הדף

 

בתיה ושלמה לב ארי תש"ס

 meair.jpg (19485 bytes)

מאיר ושלומית ביום חתונתם

תשנ"ג

batiashl.jpg (49925 bytes)

בתיה , שלמה

יעל , מאיר

שייקה , משה

נריה , מיכל

שרה , רפאל

Bubot-btia.jpg (26073 bytes) ממעשי ידיה של בתיה

lev-ari1.jpg (37286 bytes)

טו בשבט תשס"ג

lev-ari 2.jpg (40446 bytes)

משפחת לב ארי הרחבה תשס"ג

lev-ari-2004.jpg (42970 bytes)

שלמה ובתיה תשס"ה

 

בתיה ושלמה תשס"ח

 

 

 

בתיה נפטרה ט' ניסן תשע"ח 25.3.18 בת 75

 

 

סיפורו של גביע

הורי משה ומלכה יורב התחתנו בר"ח מר חשוון, שנה בדיוק אחרי לאה וישראל יורב שהתחתנו בבסרביה ועלו יש ר ארצה לשח"ל. לחתונתם של לאה וישראל נתנו סבא יונה וסבתא ברכה גרשטיין כסף לצורף, שיכין להם גביע לקידוש.

אבי משה לקח מטבעות שקיבל מהוריו והאדמו"ר מסדיגורה ברך עליהן. הוא נתן את המטבעות לצורף בארץ ישראל וביקש ממנו שיכין גביע דומה לגביע שקיבלו לאה וישראל ועליו חרוט "לזיכרון מהאבות תרצ"ג שמורת קודש".

גביע זה נתנו לי הורי לחתונתנו.

פעם בביקורה של דודה זהבה אצלנו לשבת שמחה שהגביע עבר אלינו ושלמה מקדש ומבדיל איתו מידי שבת. אך לגביע לא היה תחתית. כשחזרה לקיבוץ בקשה מאבא ש/יקנה תחתית והיא תשלם עבורה, אבל הוסיפה שלא יחרוט שזה מתנה ממנה (כזו הייתה דודה זהבה נדיבה וצנועה).

אבא התחכם וחרט על התחתית "אמן עונה הדודה זהבה". וכך כל שבת היא משתתפת איתנו בקידוש ובהבדלה.

                                                                                  בתיה ושלמה לב ארי