English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

חיים וחנה פוליקמן

  טרנסניסטריה פוליקמן ראשי נובוסליצה

 

 

9hatuna.jpg (19802 bytes)

תמונת החתונה של לאה אלקיס וישראל גרשטיין.  עומדת בשורה השניה מלמעלה, ראשונה משמאל:  חנה פוליקמן.

 

חיים פוליקמן זכור במשפחתו, בייחוד בתור חזן מעולה.  כבר בשנת 1886, כשהקימו חסידי-בויאן בנובוסליצה את "הקלויז" החדש שלהם, היה חיים פוליקמן - יחד עם אחיו פנחס - בין המייסדים והבונים שלו, כאשר כל אחד מהם משקיע מכספו למען המטרה הקדושה, ואחר-כך היה חיים בין החזנים הקבועים בו. 

גם בבית-הכנסת הגדול שבעיר היה מתפלל, וביחוד בחגים שבהם אומרים "אזכרת-נשמות" היה עובר לפני התיבה, מפני שהיה מקובל כשליח-ציבור מעולה.  לפעמים - עבר חיים פוליקמן לפני-התיבה בחגים גם אצל האדמו"ר  מבויאן. תמורת התפילה אצל האדמו"ר היה מקבל תשלום - 5000 - 4000 לעי. את הכסף היה מחלק לעניים, אף-על-פי שהוא עצמו לא נמנה על האמידים. (לאה יורב מספרת, שבהיותו שליח-ציבור אצל האדמו"ר, ובאין לו ילדים משלו - היה חיים לוקח אתו את אחייניו הצעירים לשמש לו "משוררים", והתפילה היתה נהדרת!).

כמו-כן, נמנה חיים פוליקמן עם המייסדים של ה"תלמוד-תורה" , בו למדו כמאה וחמישים תלמידים, והיה אחד משלושת העומדים בראש הוועד שלו.  לפני חג הפסח - היה עוזר בחלוקת "מעות חיטים" לעניי העיירה.

(המידע לקוח מספר-נובוסליצה).

חיים וחנה פוליקמן, יצאו עם יהודי עירם בגירוש לטרנסניסטריה, ובדרך התלאות ההיא מצאו את מותם.

ה' ייקום דמם!

 


חיים וחנה (חנצ'ה) פוליקמן, מונצחים על קיר בית-הכנסת בשכונת-פקר ברמת-השרון, יחד עם שאר קדושי נובוסליצה.

 תאריך פטירתם המצויין שם: ב' חול-המועד סכות תש"ב  8.10.1941