English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

ניר ושי-לי יורב

ישראל ולאה יורב משפחת קליין אור יוסי וחנה מורן אילה נועם

 

ניר תשס"ו

yel.jpg (62010 bytes)

ניר בכפר הרואה תשס"ה

ההזמנה לחתונה

יום העצמאות תשס"ב

האירוסין תמוז תשע"ב

ההורים המאושרים

משפחת יורב ושי-לי

בארוסין לפני שבירת הצלחת

החתונה של ניר ושי-לי

ז' חשוון תשע"ג  22.10.12

נעמה עם נגה פז

פסח תשע"ד

נעמה פז (יורב) עם נעמה יורב

ניר ונעמה לאחר הלידה טבת תשע"ד

הדרשה של ניר בבר המצוה

בס"ד שבת פרשת "ויחי", ט"ז טבת תש"ס

"ויקרא בהם שמי ושם אבותי"

דרשת בר-מצווה - ניר יורב

פרשת "ויחי" הינה פרשת "סיכום" חיי יעקב האב והסב, וברכות לדור הבא, לבניו ולנכדיו . פרשה זו ממשיכה את המסופר בפרשה הקודמת, פרשת "ויגש
בפרשת "ויגש" נאמר "וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד
ובפרשת ויחי בהמשך הפרק ממשיכה התורה במילים "ויקרבו ימי ישראל למות
הדרשנים לומדים משני פסוקים אלו, כי עם ישראל מתחיל להתבולל בתוך מצרים וזו כעין מיתה רוחנית. כבר בפרשתנו אומר הכנעני על מות יעקב: "אבל כבד זה למצרים" ואין ניכר שהאבל הוא דווקא של בני ישראל
יעקב אבינו חש בחוש נבואי את הניסיונות העומדים לפני בניו בצעדיהם הראשונים בגלות מצרים ומנסה להדריכם כיצד לעבור את התקופה הקשה
שנים עשר השבטים מתחילים בגלות מצרים את תהליך הפיכתם ממשפחה לעם. באמצעות הברכות מעביר יעקב מסרים חשובים לבניו, מהם עתיד לצאת עם ישראל
יעקב נפגש עם צאצאיו מספר פעמים מברך אותם ובתוך הברכות רומז על העתיד. המפגש הראשון המתואר בפרשה מספר לנו על יעקב המברך את יוסף ובניו. ברצוני לברר עניין חשוב הרמוז כאן
בפרשתנו כתוב "ויברך את יוסף ויאמר… המלאך הגאל אותי מכל רע יברך את הנערים". מדוע מתחילה הברכה במילים "ויברך את יוסף" וממשיכה "יברך את הנערים משיב על כך הרשב"ם : "ברכת הבנים היא ברכת האב". עומדים במעמד זה שלושה דורות. יעקב הסב, יוסף הבן והנכדים אפרים ומנשה. ברכתו של יוסף היא שבניו ימשיכו את דרכו, והיא ברכה החוזרת גם אל הסב "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק". יעקב מאחל לבני יוסף שיהיה ניכר בהם שהם מבני אברהם ויצחק , ובני ישראל יקרא להם. מברך הוא אותם שהמלאך המלווה אותו בכל דרכיו ימשיך וילווה גם אותם, הנערים. יעקב, הוא ישראל, מברך בזאת גם את יוסף כאב, שבניו יזכו לקיים את שרשרת הדורות הממשיכה את דרכו, בבחינת חוליה תחזיק חוליה
בהזמנה לשבת זו הזכרנו את הפסוק "נירו לכם ניר ועת לדרוש את ה' " (הושע י"ב, ב'). הפרשנים במקום מפרשים פסוק זה כמשל: המכין את שדהו לזריעה היטב ובזמן, יזכה לקצור את היבול, לדרוש את ה'. ומוסיף הרד"ק "הזורע סאה מקווה לקצור סאתיים או יותר
אפשר לראות כאן מסר לעם ישראל: התחלה טובה היא בסיס טוב להמשך הדרך. כשם שיעקב מברך את בניו בתחילת דרכם מתוך ראיית עתידם כעם, כך גם אומר הנביא כאן לכל אחד באופן אישי: חנך עצמך ומשפחתך ואז תזכה להגיע ל"עת לדרוש את ה'". היום בהיכנסי לעול תורה ומצוות, דברים אלו משמעותיים יותר עבורי
רוצה אני להזכיר כאן את סבא ישראל שנפרדנו ממנו רק לפני כמה חודשים ואת סבא מרדכי. שניהם לא זכו להשתתף אתי בשמחה זו. אני מקווה שאדע להמשיך בדרכם, דרך של תורה ואמונה, היא הדרך אותה איחל יעקב לבניו "ויקרא בהם שמי ושם אבותי