English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

איטה ויצחק  (שכטר) עוקד

משפחת שכטר ישראל ומרים שכטר משה ורבקה שכטר מלכה ואבישי יורב אברהם ושרה שכטר - שלומית טפלא
טרנסניסטריה יעקב יוסף ורבקה מירל

שלמה שכטר

נפל בטירת צבי

משפחת טלר בתיה (שכטר) וברוך אלקיס

יצחק , שושנה, מלכה  ואריה- ילדיהם של משה ורבקה שכטר , נכדים לישראל - אחיהן של מרים ורבקה-מירל (שכטר) גרשטיין, ומרים-צירל שכטר שנספו בטרנסניסטריה הי"ד.  מלכה - נשואה לאבישי יורב

לרשימת צאצאים של יצחק ואיטה עוקד ראה בדף של משה ורבקה שכטר

תמונות ממשפחת עוקד

hann+braca+oked.jpg (40385 bytes)

יצחק במרכז עם חנן וברכה

דצמבר 2004

y-oked.jpg (50082 bytes)

יצחק ואיטה עוקד

דצמבר 2004

יצחק ואיטה עוקד 2002