English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

משפחת טלר

קלישקוביץ ישראל ומרים שכטר משה ורבקה שכטר   משפחת שכטר
טרנסניסטריה יעקב יוסף ורבקה מירל משפחת עוקד אברהם ושרה שכטר - שלומית טפלא בתיה (שכטר) וברוך אלקיס
   

שלמה שכטר

נפל בטירת צבי

   

 

במרכז התמונה יושב הסבא-רבא אריה לייב, אביה של מרים-צירל. בשני צדדיו יושבים חתנו ובתו: השו"ב ישראל  ואשתו מרים צירל.

עומדות שלושת בנותיהם. משמאל לימין יהודית (טלר) גולדה וחיה-בתיה.

יושב בן הזקונים שמואל מחזיק בכינור.

הבן הגדול משה כבר נמצא בוונסואלה. 

מרים-צירל ישראל וחיה-בתיה הי"ד נרצחו בשואה.

התמונה נשלחה לבן הבכור משה באיגרת ברכה לראש השנה. לפני תרצ"ב (שנת עלייתה של יהודית.

צבי ויהודית טלר בביקור בקלישקוביץ 1937

מרים טלר-רבינא בידי הסבתא ע"י הסבא ישראל

משה שכטר עם יהודית טלר אחותו בביקור בכפר הרואה כהכנה לעלייתו ארצה

 taler+shecter.jpg (30837 bytes)

מרים ויהושע טלר עם הדוד משה שכטר

slilat cvish.JPG (16998 bytes)

סלילת כביש

miriam+yhudit.JPG (33009 bytes)

מרים ויהודית טלר

sus.jpg (80003 bytes) צבי על הסוס
shachal.jpg (23910 bytes)

בשח"ל

zvi+yhudit.JPG (39838 bytes)

צבי ויהודית

susim.jpg (17223 bytes) עם הסוסים

יהודית טלר בשעת כביסה

 

zvi.jpg (18166 bytes)צבי  lol.jpg (60483 bytes)

בלול של משפחת טלר

taler-m.jpg (48327 bytes)

לאה יורב ומרים טלר בטירת צבי 

 

bar+saba.JPG (38058 bytes)

סבא צבי טלר והנין בר טלר בחתונה של יעל טלר וארנון רונד

ספטמבר 2000

traktor 5o.jpg (36559 bytes)

צבי על הטרקטור בחגיגות ה 50 לכפר הרואה

modat evel.JPG (27945 bytes)

mishpaha hatuna.jpg (57763 bytes)

משפחת טלר בחתונה של עמית ט' אדר ב תשס"ג 13.3.03 לחץ להגדלת התמונה

מימין : ארנון יעל (טלר) ושהם רונד, עדינה, דביר מחזיק ביד את ביתו הגדולה נטע, עמית, צבי ז"ל, מיכל (בכרך) אשתו של דביר מחזיקה את אלה, בר בנו של גלעד, יהושע, שרון (גולדנברג) אשתו של גלעד מחזיקה את חגי, גלעד מחזיק את אור.

zvi taler.jpg (19234 bytes)

צבי טלר בחברת משפחה 1983 בבר מצוה בקיבוץ סעד

 taler+yorav 1992.jpg (38551 bytes)

יהושע ועדינה טלר עם משפחת יורב 1992

hatuna amit.jpg (64716 bytes) 

בחתונה של עמית

 

 

צבי: נולד בראדוביץ, בוקובינה, כ"א שבט תרע"א - 1911.  

בשנת 1927, בהיותו בן 16, החל לפעול במסגרת "צעירי המזרחי".

בשנת 1929  עבר לצ'רנוביץ, להכשרה. 

בשנת 1930 עלה ארצה עם סרטפיקט, והצטרף לקבוצת שח"ל.

 יהודית נולדה בקלישקוויץ ב - 25.5.1908.  

במלחמת-העולם-הראשונה, משפחתה גורשה לחוטין, ואחרי המלחמה חזרו לקלישקוויץ.

 הבית היה דתי-ציוני. סבא של יהודית עלה ארצה בזקנותו, וקבור בהר-הזיתים.

 לאחר סיום לימודיה בביה"ס - יהודית החלה ללמוד חקלאות, וסידרה לה גינה ליד הבית, ליישם מה שלמדה. 

בתאריך 1.4.1932, היא עלתה ארצה כתיירת למכביה (יחד עם חנוך וזהבה?), והצטרפה לקבוצת-שח"ל.  בשחל פגשה את צבי.

הזוג נישא בתאריך ז' שבט תרצ"ד 27.9.1933 ,

בתחילה הם שכרו חדר ברחובות, אך באותה שנה עלו בין עשרת הראשונים לכפר-הרא"ה, ושם חיו כל ימיהם.

יהודית נפטרה בט' שבט תשנ"ב.

צבי נפטר בתאריך י"ד אדר תשס"ג .

 

יהודית (שכטר) וצבי טלר

מרים (טלר) (ואברהם גלבר)

    מאיר רבינה

 

דפנה (גלבר) ומנחם צבי שוורץ

      עינת לאה (שוורץ) ותומר אל-נתןיהודה, דוד, אלישיב, ידידיה

    עירית שוורץ   

    אסנת בתיה שוורץ

    אביה(נ) שוורץ

    אברהם שמואל שוורץ

    יוסף אור חיים שוורץ

 

 

(יהושע טלר ועדינה (שקולניק

גלעד ישראל טלר ושרון  (גולדנברג)

 בר טלר

 אור טלר

 חגי טלר

תמר-יהודית טלר

 

דביר טלר ומיכל (בכרך)

 נטע  טלר

 אלה טלר

אוהד -שלו טלר

 

יעל (טלר) וארנון רונד

  שוהם רונד

רועי רונד

 

עמית  טלר ורעות (אייל)

   שי-צבי טלר

 
  ממכתבי יעקב יוסף גרשטיין

19.11.33

7.7.34

15.5.37

מזל טוב ליהודית וצבי טלר

 

צבי ויהודית טלר מבקרים בקלישקביץ