English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

פייע (אסתר-פועה) פוליקמן ושלום-דב (שלום-בר) שכטר

משפחת פוליקמן משה  שכטר הי"ד צבי שכטר טרנסניסטריה נובוסליצה

gmilut-hesed.jpg (33798 bytes) 

חברת גמילות-חסד.  יושב רביעי משמאל - מתתיהו פוליקמן.  יושב שלישי ימין - שלום-בר שכטר. 

 

 

חלק מהילדים של פייע אסתר(פוליקמן) ושלום בר שכטר

עומדים מימין לשמאל:

משה, חיים הי"ד, יוסף הי"ד, אביגדור הי"ד, בצלאל הי"ד

התמונה צולמה בנובוסליץ לפני עליתו של משה שכטר לארץ,התקבלה משרה לקס(שכטר) בתו של צבי שכטר האח הבוגר שעלה לארץ לאחר המלחמה. תמונה זו שרדה אצלו גם לאחר שזרק את כל חפציו כאשר עלו הבריטים על אונית המעפילים שבה היה וגם בעת מעצרו בקפריסין.כנראה שזו התמונה היחידה מהמשפחה.

tzvi schechter.jpg (8717 bytes)

 

 

צבי שכטר קורא בתורה לזכר משפחתו: הוריו פייע (פוליקמן) ושלום בר ואחיו, באזכרה לקדושי טרנסניסטריה

 

shmuel shecter.jpg (13092 bytes)

 

 

 

לזכרון נצח אני שולח לך תמונתי שהצטלמתי בבואי לעבודת הצבא

שמואל בנם של שלום בר ופייע שכטר

משפחת פוליקמן בחתונת בתו של צבי שכטר

 

פייע (אסתר-פועה)  היתה בתם הצעירה של אביגדור ושרה-דבורה פוליקמן.  שניים מבניהם של פייע ושלום-בר (שלום-דב  בן נחום שכטר) עלו ארצה (משה וצבי) בן אחד (ברוך) היגר לדרום-אמריקה לפני השואה. שאר כל המשפחה - נספתה  בטרנסניסטריה. על סופם ידוע, שפייע נספתה ביערות קוסאוץ  וכן ילדיהם אביגדור ובצלאל,   שלום-דב ובניהם חיים ויוסף נספו בקרושינובקה.  בנם שמואל, שהיה חייל בצבא הרומני – נרצח על-ידי חייל אנטישמי, עם פרוץ המהומות כנגד היהודים, בעודו עומד בתפילת-מנחה. השם יקום דמם!

 (המידע לקוח מתוך "דפי-עד" שנרשמו עבור "יד-ושם" בידי הגיס  ברוך אלקיס, ובידי הנכדה שרה לקס).   

בנם, משה שכטר, עלה ארצה בשנת 1939,  חי בטירת-צבי, ואחר-כך עבר לכפר-עציון. הוא נישא ליעל ונולדה להם בת - שלומית.  כחבר כפר-עציון, הוא לחם במלחמת-השחרור ונפל עם המגינים על הקיבוץ ערב הקמת-המדינה. (למידע נוסף – לחץ על הקישור בראש הדף).

בנם צבי שכטר, היה עם משפחתו ברומניה בפרוץ המלחמה, וכך ניצל מההגליה לטרנסניסטריה.  אחרי מלחמת-העולם השניה עלה כמעפיל יחד עם אשתו ינטה ובנותיהם מרים ושרה.  אנייתם נתפסה  על-ידי הבריטים  והם הוגלו לקפריסין, שם חיו במחנות-העצורים עשרה חודשים.  עלו אחרי הקמת המדינה,  והקימו משפחה לתפארת.  (למידע נוסף –לחץ על הקישור שבראש הדף).

פייע-אסתר (פוליקמן) ושלום-בר שכטר הי"ד  (נכון לחודש אייר תשס"ט)

    - שמואל שכטר הי"ד

    - ברוך שכטר  הי"ד.

    - צבי ויענטי (שפירא) שכטר -   שרה-דבורה (שכטר) ושלמה  לקס /

        - שלום-דב  ורות (סלוטניק) לקס/  אלחנן-מנחם לקס וליאת,

                                                                      יצחק-נועם לקס ואביבה, 

                                                                       נריה-יקיר,  צוריה-נטע,  צבי-אמיתי, עמיאל-נדב, עודד-יאיר

            - מלכה (לקס) ומשה ניימןנתנאל-יהושע ניימן  ויעל (חובב)/  שיראל,  אליעד,  נהורה-שולמית

                                                             יעקב ניימן ומלכי, 

                                                             אריאל,  שמואל-ברוך,  צופיה-טובה,  צבי-אליעזר,  מוריה

            - ישראל לקס וחנה / דינה, אסתר (מנישואין ראשונים של חנה)/ מרים

       - בלהה פויסט-לקס נטע-זהבה-נחמה (פויסט) ויפת לוי / טל

                                            רועי-יחיאל,  ישי-בועז,  שירה,  עמיחי

         - משה-יהודה לקס ושולמית (וינטר) / רחל-חיה,  ציפורה,  דוד,  חרות-רבקה,  מוריה

        - ישעיהו לקס וציפורה (כהן) / אביהו-מנחם,  מוריה,  חרות-רבקה,  אריאל-יעקב, איתמר משה,

         - מנחם-אריאל  ז"ל

        - שמואל-אפרים לקס וצופיה-טל (גץ) / אוריה-נחלה,  טוהר-הלל (נ),  אלישיב-עוז-יהודה,

                                          שיראל-הודיה- מרים, דביר-מאיר,  ידידיה-ינון, אדרת

       - מרדכי לקס ז"ל   

                  מרים-סטובה (שכטר)ומשה ברנדווין /

 - פועה(ברנדויין) ויהושע  שכטלברג /  בניה, נטע, מוריה

 - שולמית-יפה(ברנדויין)  ויעקב-רפאל גרסון / נסיה, שי                                                                           

משה ויעל (גרונאו ) שכטר (משה נפל בכפר-עציון. לקרוא עליו) -  שלומית-שרי (שכטר) וג'אי מתיסון

               יעל (גורנאו- שכטר) וחיים זוכר - נישואין שניים - אוולין (נ), רוני (ז)

   - חיים שכטר הי"ד

   - יוסף שכטר  הי"ד

   - בצלאל שכטר  הי"ד

   - אביגדור שכטר  הי"ד