English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

מתתיהו וגיטה פוליקמן

טרנסניסטריה   פוליקמן ראשי נובוסליצה

תמונת חתונה שצולמה בנובוסליץ  בר"ח חשוון תרצ"ד (20.10.1933) . ( למיטב ידיעתנו, התמונה נמצאת כיום בידיו של  של יצחק פוליקמן – בן דודה של הכלה,  ובידי שולמית בן-שלום  - בתה).

זיהוי חלק מן הנוכחים:   הכלה – לאה פוליקמן (בת פנחס והענדיל).  החתן – עזרא בן-שלום.  לצד החתן: אמה של הכלה - הענדיל,   בת דודה של הכלה  שלימה (בתה של פרידה פןליקמן-ווקסלמן), דודתה  של הכלה  – ציפורה פוליקמן-אלקיס,  דודתה של הכלה -  גיטה  (אשתו של מתיתיהו פוליקמן).   בשורה השניה עומדות בנות דודות של הכלה:  ראשונה מימין – לאה אלקיס ,  שלישית מימין – חוה אלקיס.

gmilut-hesed.jpg (33798 bytes) 

חברת גמילות-חסד.  יושב רביעי משמאל - מתתיהו פוליקמן.  יושב שלישי ימין - שלום-בר שכטר. 

   

מתתיהו, בנם השני  של אביגדור ושרה-דבורה פוליקמן, נולד בנובוסליצה וחי - כרוב היהודים בעירו - ממסחר.  הוא הצליח יפה, והיה אדם אמיד.  כיוון שלא היו לו ילדים - הקדיש חלק ניכר מכספו לגמילות-חסד,  ל"תלמוד-תורה" בעיירה, ועסק רבות בעסקי-הציבור.

בצעירותו - היה חייל בצבא הרוסי, והשתתף במלחמת רוסיה-יפן.  בזכות נסיונו הצבאי - התמנה כמפקד בארגון-ההגנה העצמית, שצעירי המועדון-הציוני ארגנו בשנת 1917, , והיה בו מפקד מסור.

בשנת 1931, נבחר ל"מועצת הקהילה", והתמנה לאחראי על חברה-קדישא, דת ותרבות.

בשנת 1935 נבחר שנית - והפעם שימש כסגן יושב-הראש.  .

בשנת 1941, עם כניסת הרומנים לנובוסליצה,  גורשו מתיתיהו וגיטל  יחד עם שאר אנשי העיר לטרנסניסטריה.  הם הגיעו לקרושינובקה - ושם מצאו את מותם מרעב, מחלות  וקור. . (לפי א"א פוליקמן - מתתיהו נספה בנובוסליצה. לפי עדויות אחרות - גם הוא וגם אשתו הגיעו לקרושינובקה).

ה' יקום דמם!

(המידע הכתוב כאן, לקוח מרשימותיהם של אברהם-אבא פוליקמן ושל חיים שטיינברג,  ב"ספר נובוסליצה", וכן מזכרונותיה של לאה יורב. )


 מתיתיהו וגיטל מונצחים על קיר בית-הכנסת בשכונת-פקר ברמת-השרון, יחד עם שאר קדושי נובוסליצה.

  תאריך פטירתם המצויין שם: ט"ו חשון תש"ב  5.11.1941