English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

אברהם אבא ועמליה פוליקמן

שלמה פוליקמן הי"ד פנחס והענדיל פוליקמן פוליקמן ראשי נובוסליצה

תמונה שניתנה למזכרת ללאה ושולמית בן שלום לשובן ארצה מביקור בנובוסליצה פורים תרצ"ד 25.2.1934

עומדים מאחור: ? , ברוך פוליקמן

לפנים : מרים (בתם של ברוך ורוחמה) , עמליה (אשתו של אברהם אבא ), ? , רוחמה ( אשתו של ברוך )

 

תמונה מעזבונו של אברהם אבא הנראה במרכז התמונה

הסיטואציה בה צולמה התמונה לא ברורה

 

Avrahm+amalia polikman.jpg (20170 bytes)

עמליה(אורנשטיין) ואברהם אבא פוליקמן

 

אברהם-אבא הנכד המבוגר (אחיו הבכור נפטר בצעירותו) של אביגדור ושרה פוליקמן נולד בנובוסליצה, כבנם השני של פנחס והענדיל פוליקמן. הוא ידע עברית היטב, ולימד בבית-הספר "תרבות"בעיירה.

לאחר עלייתו, בשנת 1939, ולאחר שנודעו מימדי השואה - כתב אברהם-אבא מאמרים רבים על חיי היהודים בנובוסליצה, שפורסמו ב"ספר נובוסליצה"  :

- הישוב היהודי בנובוסליצה.

- לדמותו של יחיאל שווארץ.

- הישוב היהודי בכפר קלישקוביץ.

- בעתות מלחמה.

- הגנה ושלטון-עצמי.

 - פעילות ציונית וציבורית בשנות השלטון הרומני .

-ליל-שבת אצל ר' ולויל לאה'ס

- האכסניה הכשרה של אסתר-לאה.

-  כן נדפס בספר נוסח ה"יזכור", שכתב לזכר קדושי-העיירה שנספו בשואה.

לפני עלייתו, היה א"א פעיל-ציוני מרכזי בעירו. הוא נבחר, מטעם הועד-המקומי להיות ציר בועידה-הציונית-הארצית הראשונה של בוקובינה, ולאחריה ארגן ועידה-ציונית אף בבסרביה, ופעל בנשיאות-הועידה.  באחד  ממאמריו הוא מעיד על עצמו, שהיה שליח הלשכה המרכזית של הקרן-הקיימת בבסרביה. הוא היה גם בין העומדים בראש הארגון להגנה-עצמית בעיירה  בעת אירועי שוד ורצח, בפרוץ מהפכת-אוקטובר ברוסיה.

בכתב-ידו מצאנו את הרשימה המתארת את שורשי המשפחה .


אברהם-אבא פוליקמן נפטר בערב-סכות תשכ"ז  28.9.1966  

לאברהם-אבא ועמליה, נולדו  שני בנים ובת: יצחק, מרים ושלמה. הבן, שלמה פוליקמן  נפל בגליל, במלחמת-השחרור.

לחץ כאן לדף הנצחה לשלמה פוליקמן הי"ד

 לרשימת צאצאים מפורטת  של אברהם-אבא ועמליה– ראה בדף פנחס והענדיל פוליקמן.


 

תעודה שקיבל אברהם אבא פוליקמן לסיום תפקידו כמורה בבית הספר בנובוסליצה 

הועד של בתי הספר העבריים

סניף  לימודי תרבות

נובוסליצה

28 מרץ  1920

ת ע ו ד ה

הועד של בתי הספר העבריים בנובוסליצה "תרבות" מעיד בזה שהצעיר מר אברהם פוליקמן הצטיין פה בעבודה חרוצה לטובת מוסדות הקולטורה. הוא אירגן וניהל בכאן קורסים להוראת השפה והספרות העברית.

הועיל הרבה להתפתחות  ההכרה העצמית, הלאומית שלנו בין שדרות המוני עמנו ובכלל עשה ופעל הרבה להפרחת רעיון התחייה והמילה העברית בין צעירי עמנו, היה המייסד של הביבליותיקה העממית בכאן,

ובעד כשרונו הנפלא לארגן את הכוחות הרעננים והפוריים בעמנו, זכור תזכור ולא תשכחהו הקהילה הנובוסליצית לעולם.

קומיסיה תרבותית

של

בתי הספר העבריים

בנובוסליצה

                                 סגן היו"ר שמעון _____