English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

הודיה ואיתמר פלד

עמיר ורוזה יורב נעמה ויגאל-עם משה ואראלה
משפחת ברעם אראלה קוים לדמותה ישראל ולאה יורב

 

F1000034a.JPG (29124 bytes)

תמונות חתונה כד' סיון תשס"ג

 

hath.jpg (38831 bytes)

all pamily1.JPG (98437 bytes)

F1020006a.JPG (29212 bytes)
hodi+etamr hupa.JPG (21878 bytes) colam hopa1.JPG (31159 bytes) ktuba.jpg (27216 bytes)
hupa1.jpg (29494 bytes) hupa2.jpg (22525 bytes) hodi+erela.JPG (23716 bytes)
l'hayem.jpg (22479 bytes) liri.jpg (17735 bytes) ba gad.JPG (25986 bytes)
yosi.jpg (28607 bytes) F1000002a.JPG (27060 bytes)  F1010030a.JPG (45495 bytes)
F1000023a.JPG (34928 bytes)

F1020017a.JPG (50911 bytes)

F1020025a.JPG (62953 bytes)
hodaia.JPG (36492 bytes) F1020036a.JPG (36568 bytes) F1080011a.JPG (44772 bytes)
F1020015a.JPG (33975 bytes) hodaia hatona colam.JPG (64288 bytes) F1120025a.JPG (48711 bytes)
F1080015a.JPG (38838 bytes) F1120038a.JPG (53758 bytes) F1120027a.JPG (39361 bytes)

משפחת יורב המורחבת

F1020030a.JPG (47652 bytes) F1120035a.JPG (54638 bytes) F1050023a.JPG (47949 bytes)

מגורים בתעודת זהות: בשנת 2004 בגוש קטיף בישוב נווה דקלים

F1050014a.JPG (55126 bytes) F1050020a.JPG (48059 bytes)
F1000032a.JPG (26685 bytes) F1020003a.JPG (36191 bytes) F1020001a.JPG (35567 bytes)
F1020032a.JPG (40007 bytes) F1090009a.JPG (32872 bytes)

noladeti.jpg (26616 bytes)

הלל ישראל נולד

hilel brit+horim.JPG (67900 bytes)

הודיה איתמר והלל בברית

אלול תשס"ד

hilel1.jpg (25116 bytes)

הלל ישראל בבית חולים פוריה עם סבתא אראלה וסבא משה

peled brit hilel.JPG (58996 bytes) 

משפחות יורב ופלד בברית של הלל

savta lea+hodi+sara.JPG (58924 bytes)

איתמר הודיה סבתא לאה ושרה

בברית של הלל

hodi+horim+.JPG (70686 bytes)

הודיה ואיתמר

משה ואראלה

hilel+maagan.JPG (67730 bytes)

הלל יצא מבית חולים ובא לבקר במעגן

hileli.jpg (34880 bytes) 

 הלל בן שלשה חדשים

pidion.jpg (39818 bytes)

הלל בטקס פדיון הבן

אראלה הודיה איתמר ומשה

hilel+zahav.JPG (23702 bytes)

הלל מקושט בזהב לקראת פדיון הבן

h+meir.JPG (29164 bytes)

הלל עם סבא מאיר

h+ester.JPG (41129 bytes)

הלל עם סבתא אסתר

hilel+lea.JPG (38019 bytes)

 

הלל עם סבתא רבה

בן חודשיים

hill+horim.jpg (29865 bytes)

הלל בן שלשה חודשים

 savta-.jpg (25583 bytes)

nama+hilel+saba.JPG (29854 bytes)

hod+h-4m.JPG (29801 bytes)

hilel-4m.jpg (45609 bytes)

הלל בן 4 חודשים

peled+hi.JPG (28991 bytes)

 hilel-israel.JPG (28370 bytes)

יום העצמאות תשס"ה

  orib6.jpg (38327 bytes)

barco2.jpg (28593 bytes)

אורי נולד

יח אייר תשס"ו

barco3.jpg (36915 bytes)
orib1.jpg (24736 bytes)

אורי בברית

orib2.jpg (35083 bytes) orib5.jpg (52917 bytes)

אורי חנוכה תשס"ט

אורי תשס"ט

הדלקת נרות חנוכה תשס"ט

הלל קיבל ציצית חשון תשס"ז

הלל תשס"ט

 

איתן

איתן נולד כא טבת תשס"ט

 

איתן

איתן ושתי הסבתות

 

איתן והסבים

 

 

הלל פסח תשס"ט

איתן ונעמה

 

איתן פסח תשס"ט

אורי ניסן תשס"ט

הלל מברך את אורי בחלקה

איתן הולך ומשמין

אייר תשס"ט

אורי עם העוגה בטקס החלקה

אורי בחלקה ברחבת הכותל

אייר תשס"ט

הלל בגן בניצן

איתן - אב תש"ע

איתמר מקבל את התואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תמוז תש"ע

איתמר מקבל את התואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תמוז תש"ע

בגן של אורי בניצן

יוני 2010

 

אצל סבתא רבקה במעגן

אורי,הלל,סבתא,הודיה,איתן

אוגוסט 2010

משפחת פלד בחופשה

אוגוסט 2010

 

הודיה ואיתמר עם אורי איתן והלל

טבת תשע"א

יונתן נולד להודיה ואיתמר יב כסלו תשע"ב

יונתן בבית חולים מעייני הישועה 8.12.11

בבני דקלים 6.2015

יום הבחירות 17.3.15

מימין: הלל מחזיק את יונתן,איתן, אורי 2013

רוני שושנה נולדה להודיה ואיתמר

רוני שושנה

רוני משתחררת מבית חולים

ערב שבת פרשת בראשית תשע"ו

תמונות ממסיבת בר המצוה של הלל

מאיר נטמן בבית עלמין ירקון שער חסד בנין גפן מפלס ג1

 בברית של לביא מאיר

לביא אחרי הלידה

 

לביא בחיק המשפחה

משפחת פלד עם סבא משה