English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

חנוך וציפורה יורב

יעקב יוסף ורבקה גרשטיין חנן וברכה יורב שמואל ועדה יורב שושנה ושמואל קריזברג מכתבים של שמואל

 

חנוך נפטר ב יא' טבת תשס"ב 26.12.01

15.5.37 סבא שמח לשמוע שחנוך לומד גמרא
17.8.38 סבא יעקב יוסף כותב על חנוך בר המצוה
 
 3ydniz36.jpg (20155 bytes)  

יידיניץ,  קיץ 1936,  תמונה משפחתית לפני עלייתם של שמואל ועדה.

עומדים מימין:  לייב-אברהם,  אשתו ביילה,  ? ,  משה  חרק/לסר,  שושנה בת שמואל ועדה,  מרים/מניה המיועדת להיות אשתו של ישעיהו (אחותו של משה חרק),  ישעיהו,  אהרון בן סיריל.

יושבים מימין:  יונה הערשטיין ואשתו ברכה – הוריו של יעקב-יוסף,  שמואל,  סיריל (אחותו, אמא של משה ומרים חרק),  עדה (אשתו של שמואל),  רבקה-מירל (אשתו של יעקב-יוסף)  בזרועותיה הנכד שמשון בן לייב-אברהם,  יעקב-יוסף גרשטיין.

על הרצפה:   צבי סגל ,  רחל אחותו, חנן  וחנוך ( בניהם  של שמואל ועדה).

 

1Gersht60.JPG (82858 bytes)

 ישעיהו,זהבה,חנוך(הקטן),חנן,לאה,ישראל,אהובה,חנוך,משה לסר

שמואל קרייזברג,שושנה , שמואל , עדה, הורי שמואל, מלכה, משה

שרה,שלמה,חוה ,עמליה , משה,אבישי,בתיה

 

 

חנוך וציפורה 1996