English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

חנן וברכה יורב

יעקב יוסף ורבקה גרשטיין   חנוך וצפורה יורב שושנה ושמואל קריזברג מכתבים של שמואל

 

 3ydniz36.jpg (20155 bytes)

יידיניץ,  קיץ 1936,  תמונה משפחתית לפני עלייתם של שמואל ועדה.

עומדים מימין:  לייב-אברהם,  אשתו ביילה,  ? ,  משה  חרק/לסר,  שושנה בת שמואל ועדה,  מרים/מניה המיועדת להיות אשתו של ישעיהו (אחותו של משה חרק),  ישעיהו,  אהרון בן סיריל.

יושבים מימין:  יונה הערשטיין ואשתו ברכה – הוריו של יעקב-יוסף,  שמואל,  סיריל (אחותו, אמא של משה ומרים חרק),  עדה (אשתו של שמואל),  רבקה-מירל (אשתו של יעקב-יוסף)  בזרועותיה הנכד שמשון בן לייב-אברהם,  יעקב-יוסף גרשטיין.

על הרצפה:   צבי סגל ,  רחל אחותו, חנן  וחנוך ( בניהם  של שמואל ועדה).

 

 

1Gersht60.JPG (82858 bytes)

 ישעיהו,זהבה,חנוך(הקטן),חנן,לאה,ישראל,אהובה,חנוך,משה לסר

שמואל קרייזברג,שושנה , שמואל , עדה, הורי שמואל, מלכה, משה

שרה,שלמה,חוה ,עמליה , משה,אבישי,בתיה

 

hanan+m+n.jpg (43377 bytes) 

חנן עם משה ונעמי יורב

דצמבר 2004

 

חנן וברכה 2002

 

hatuna hanan+bracha.jpg (23743 bytes)

מזל טוב לחתונה

 

חנן נולד  10.6.1933  נפטר 27.8.14

 

hann+braca+oked.jpg (40385 bytes)

חנן וברכה ויצחק עוקד במרכז

דצמבר 2004