English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

תאריכים במשפחת גרשטיין

למשפחות יורב - גרשטיין לאחר השואה   שורשים למשפחת גרשטיין טרנסניסטריה ידניץ
משפחת גרשטיין לפני השואה פיענוח המכתבים מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף   קלישקוביץ

 

 

3ydniz36.jpg (20155 bytes) 

ידניץ קיץ 1936 לפני עליית שמואל ועדה

עומדים מימין- לייב אברהם,אשתו ביילה,בובצה חרק בת יעקב,משה לסר,שושנה בת שמואל גרשטיין,מרים מניה  מיועדת להיות אשתו של ישעיהו,ישעיהו,אהרון בן סיריל

יושבים מימין- יונה הערשטיין אבא של יעקב יוסף,אשתו ברכה,שמואל בנו,מרים סיריל אחותו,עדה אשתו של שמואל,רבקה מירל אשתו של יעקב יוסף,בזרועותיה הנכד שמשון בן לייב אברהם,יעקב יוסף גרשטיין

על הרצפה- צבי סגל,רחל אחותו,חנן עם הכדור,חנוך בני שמואל ועדה

 

לרשימת הדמויות המוזכרות במכתבי יעקב יוסף

עם הסבר על יחוסן המשפחתי

כרוניקה משפחתית - משפחת יעקב יוסף

משנת ‎1850 עד השואה
‎1850? סבא רבה יונה נולד
‎1871 סבא יעקב יוסף נולד ביעדניץ בן ראשון להוריו
אחריו נולדים: סעריל, משה אהרון, חנה, פנחס, מניה מרים, חייקה חיה
‎1872 סבתא מרים נולדה בקלישקוביץ (ילד שני למשה וחיה שכטר)
‎1878 סבתא רבקה נולדה בקלישקוביץ (ילד שלישי למשה וחיה שכטר)
‎1888 חתונת יעקב יוסף(‎17) עם מרים (‎16)
‎1890 שמואל נולד
‎1895 סעריל נולדה
‎1898 מרים נפטרה (‎26) (שמואל בן ‎8 סעריל בת ‎3)
‎1899 חתונת יעקב יוסף (‎28) עם רבקה מירל (‎21)
‎1900 מרים נולדה
‎1902 לייב אברהם נולד
‎1904 ישעיהו נולד
‎1906 נולד תינוק ונפטר
‎1908 משה נולד
‎1910 זהבה נולדה
‎1912 חנוך נולד
‎1913 חתונת סעריל (‎18) ואליעזר חרק עוברים לגור בידיניץ
‎1918-1914 מלחמת העולם הראשונה
‎1914 ישראל נולד
‎1914 משה חרק (לסר) נולד לסעריל ואליעזר (נכד ראשון)
‎1916 מרים (מניה ) חרק נולדת לסעריל ואליעזר
‎1917? גירוש משפחת גרשטיין ליעדניץ (שכטר - לחוטין)
‎1917 אליעזר בעלה של סעריל נפטר
‎1920 חתונת סעריל ושלמה גלר
‎1921 חתונת שמואל (‎31) ועדה לרנר עוברים לגור ב טירנובה
‎1922 חוזרים לקלשקוביץ , חוזרים ההורים משה חנוך זהבה וישראל

‎1922 חתונת מרים (‎22) וראובן סגל עוברים לגור בליפקאן
‎1922 שושנה נולדת לשמואל ועדה
‎1922 אהרון נולד לסעריל ושלמה
‎1923 חיה נולדת למרים וראובן
‎1925 חנוך נולד לשמואל ועדה
‎1930 צבי נולד למרים וראובן
‎1931 רחל נולדה למרים וראובן
‎1932 נפטר שלמה בעלה השני של סעריל
‎1932 חנוך וזהבה עולים לארץ ממיסדי קבוצת שחל
‎1933 משה עולה לארץ מצטרף לשחל
‎1933 חנן נולד לשמואל ועדה
‎1934 לייב אברהם (‎32) וביילה יוספזון מתחתנים עוברים לגור ביעדניץ
‎1934 נפטרה חיה בתם של מרים וראובן
‎1934 ישראל (‎20) ולאה מתחתנים ועולים לארץ מצטרפים לשחל
‎1935 חתונת ישעיהו (‎31) ומניה (‎19) מתגוררים ביעדניץ
‎1935 משה (‎27) ומלכה מתחתנים בשחל
‎1935 חיים נולד למרים וראובן
‎1935 שמשון נולד לל"א וביילה
‎1936 שמואל ומשפחתו עולים לארץ עם משה חרק (לסר) מצטרפים לבית עובד
‎1937 שרה נולדת לישראל ולאה
‎1937 שלמה נולד למשה ומלכה
‎1938 יונה נולד למרים וראובן
‎1939 סבתא רבה ברכה נפטרה
‎1939 סבא רבה יונה נפטר חודש אחרי הסבתא
‎1939 סבא וסבתא עוברים ליעדניץ לבית ההורים
‎1939 ליזה נולדת לישעיהו ומניה
‎1942 חתונת חנוך(‎30) ואהובה בטירת צבי
‎1945-1939 מלחמת העולם השניה
‎1942-1941 נהרגו בשואה בגירוש לטרנסניסטריה הי"ד:
סבא יעקב יוסף (‎70)וסבתא רבקה (‎63)
סעריל (‎46) ובנה אהרון (‎19)
מרים (‎41)וראובן וילדיהם : רחל(‎10), חיים(‎6) ויונה (‎3)
לייב אברהם (‎39) וביילה ובנם שמשון (‎6)
ליזה (‎2) בתם של ישעיהו ומניה
לאחר השואה עולים לארץ צבי סגל ,ישעיהו ומניה (ונפרדים)

תאריכים בתולדות יהודי בסרביה
‎1600 בערך עדיות ראשונות לנוכחות יהודים בכפר קלישקאוץ
‎1812 רוסיה כובשת את בסרביה מהתורכים (תחילתה של הגירה גדולה של יהודים לבסרביה)
הקמת הכפר יעדניץ על דרכי המסחר לקישנוב
‎1916 בעת מלחמת העולם הראשונה, קרבות בין רוסיה, רומניה ואוסטריה
בגבול בסרביה בוקובינה.
(בעקבות הקרבות מתבצע הגירוש מקלישקוביץ)
‎1918 עם תום המלחמה עוברת בסרביה לרומניה.
‎1940 יוני ,רוסיה כובשת את בסרביה (בתיאום עם גרמניה)
(הגליית משפ' אלקיס לסיביר עם משפחות ציוניות נוספות)
‎1941 יוני , גרמניה נכנסת עם רומניה לבסרביה (במסגרת מלחמתה עם רוסיה)
‎1941 יולי , גירוש ראשון של יהודי יעדניץ לטראנסניסטריה (ובמהלך אוגוסט חזרה לתחום בסרביה)
‎1941 אוקט' , גירוש יהודי הכפרים שרוכזו ביעדניץ לטראנסניסטריה.

מקורות המידע
המקור הראשוני לתאריכים במשפחה הוא עץ המשפחה שנכתב ע"י משפ' עוקד
הגירוש מקלישקוביץ וחזרה לפי עדויות שורשים של חנוך וישראל
שנת הולדת יונה משוערת לפי מכתב ‎18 ,בידיעה שיעקב יוסף בנו הראשון
פטירתם של יונה וברכה מוזכרת במכתב ‎26
לידת חיים במכתב ‎18, לידת שמשון במכתב ‎19
חיה מוזכרת במכתב ‎15
חתונת לייב אברהם וביילה מוזכרת במכתב ‎15
חתונת ישעיהו ומניה מוזכרת במכתב
חתונת ישראל ולאה מכתב
מידע כללי:אנציקלופדיה של גלויות,כרך ‎11 ,יהדות בסרביה ,‎1971
ספר נובוסליצה עורך שלום דורנר תל אביב ‎1983
יד לידניץ

הכרוניקה נערכה ע"י יוסי יורב קבוץ בית רימוןהדמויות הנזכרות במכתביו של סבא, לפי כינוייהן במכתבים. (המספר הכתוב ליד השם מתאים לרשימה של אבישי).

אהובה (‎418) דודתנו אהובה, אשתו של הדוד חנוך, נולדה בידעניץ, הייתה בת בית אצל משפחת הסבא יעקב יוסף. עלתה ארצה, הייתה חברה בקבוצת שח"ל ובטירת צבי.
אטיק עדה, אשתו של הדוד שמואל (‎411)
אברהם "גיסי" (‎42) אברהם ויניצקי, בעלה של אחות סבא - סריל.
אברהם "בן גיסי" (‎053) אברהם שכטר. בן האח מתיתיהו של סבתא רבקה.
אהרן "נכדי" (‎4123) בנה של הבת סעריל (‎412), נספה בשואה.
אברהם קנאפ מקלישקוויץ, מכר של סבא. בתו גאלדא עלתה עם דוד משה בנישואים פיקטיוויים.
אדמו"ר משטעפינעשט: סבא-רבא של האדמו"ר מבויאן שגר בצ'רנוביץ, והיה האדמו"ר של סבא.
אנטשיל : התחתן עם דודתנו רחל אלקיס (‎215) ז"ל, אחותה של אמא לאה.
אפרים סובילמאן: מכונה גם "העלם מבעלז". מכר של המשפחה. עלה ארצה לשח"ל.
בתיה "בת גיסי שלמה": בתו של שלמה (‎04), אחיה של סבתא רבקה. נשאה לדודנו ברוך.
ברוך "מנאווסעליץ": דודנו ברוך (‎211)ז"ל, אחיה של אמא לאה. בעלה של בתיה.
ביילה מבאטאשאן: אשתו של הבן לייב-אברהם (‎414). נספתה בשואה.
ברוך יונה (‎4135/6): בנה של הבת מרים. נספה בשואה. (נולד בין פטירת סבתו לסבו ונקרא על שמם.)
גאלדא , בתי (‎417): דודתנו, זהבה (גרשטיין) יורב ז"ל.
גאלדא קנאפ: מקלישקוויץ. עלתה כ"אשתו" של דוד משה, בנישואין פיקטיביים.
גאלדא בת גיסי ישראל (‎065): בת אח של סבתא רבקה.
דבורה: (‎52) בת אחיו של סבא רבה יונה. עלתה והייתה בשח"ל.
העניך בני (‎418): הוא דודנו חנוך ז"ל.
הערשלה נכדי (‎4132): הוא צבי סגל, בנה של הבת מרים.
העניו מבעלז: דודתו של משה חרק (לסר).
היניו פליישמן: מכר מקלישקוויץ.
זכה: זכה ויוסף מלמוד היא מקלישקוויץ והוא מנובוסעליץ. ידידי המשפחה שעלו ארצה.
זהבה בתי (‎417): היא דודתנו זהבה ז"ל.
חוה (‎212) אלקיס: אחותה של אמא לאה. נספתה בשואה.
חנוך בני (‎418): הוא העניך. דודנו חנוך יורב ז"ל.
חיים-לייב נכדי ‎04134): בנה של הבת מרים. נספה בשואה.
חאנצי: סבתו של משה לסר,(אם בעלה הראשון של סעריל), מנובוסעליץ.
חנוך נכדי (‎4112): בן דודינו שמואל ועדה (גרשטיין יורב) (‎411) ז"ל
חנן נכדי (‎4113): הבן הצעיר של שמואל ועדה (‎411)
חיים פאליקמן (‎94): אח של סבתא צפורה, היה חזן אצל הרבי מבויאן. נספה בשואה.
חיים שטערנברג: מכר של סבא יעקב-יוסף. בתו אסתר עלתה ארצה, והייתה בקשר עם המשפחה.
חייקה אחותי (‎47) : אחות של סבא יעקב-יוסף. היגרה לברזיל.
חנה אחותי (‎44): אחות של סבא יעקב יוסף. בתה יענטא (איטה) עלתה ארצה.
חיה רייזל בת אחי: בתו של האח של סבא, משה-אהרון. (אולי היא "רוזה" ‎433?)
חייקילע נכדתי (‎4131): בת של הבת סעריל. נפטרה בגיל צעיר.
טשארנא בת העניו (אולי בת דודתו של משה לסר?)
יוסף לערנר = יוסף בן מחותני: בעלה של יוטא-איטה (‎441). אחיה של עדה (‎411).
ישראל בני (‎419): אבא ישראל ז"ל. צעיר בניו של סבא יעקב-יוסף.
ישראל גיסי (‎44): בעלה של האחות חנה יוליס. נספה בשואה.
ישראל גיסי (דודכם) (‎06): אחיה של סבתא רבקה. שו"ב בקלישקוויץ.
ר' ישראל מרגלית: השמש של האדמו"ר מבויאן, בטשערנוביץ.
המורה ידלין: מכר של המשפחה, גר בתל-אביב.
יהודית בת גיסי (‎064): יהודית טלר. בת אח של סבתא רבקה. עלתה והתחתנה בארץ.
יענטא (יענטילי, יוטה, איטה) (‎441): בת חנה וישראל יוליס. עלתה עם בעלה יוסף לערנר.
ישעיו בני (‎415): דודנו ישעיהו ז"ל. התחתן עם הנכדה מניה. התגרש אחרי העלייה ארצה והתחתן עם יהודית.
לייב אברהם ל"א בני (‎414): גר ביעדיניץ עם אשתו ביילה ובנו שמשון. נספו בשואה.
לאה "הנחשבת לנו כבת" (‎214): אמא לאה יורב ז"ל.
לוי קלישץ: מכר של המשפחה.
משה בני (‎416): דודנו משה ז"ל. מכונה גם "משה הגדול".
מלכה "הנחשבת לנו כבת": דודתנו, אשתו של משה ז"ל (‎416).
מרים בתי (‎413): הבת הבכורה של סבא וסבתא רבקה. ניספתה בשואה עם בעלה ושלושה מילדיה.
מאניה (מאניו, מאנילי) (‎4122) : בתה של הבת סעריל (‎412). נכדה ליעקב-יוסף מהאשה הראשונה מרים. התחתנה עם ישעיהו, והתגרשה אחרי העליה ארצה. התחתנה עם פנחס אהרונוביץ.
מאיר בן מחותני (‎213): אחיה ז"ל של אמא לאה.
משה אהרון אחי (‎43): אח של סבא יעקב-יוסף. גר ברוסיה. ניספה בשואה.
משה מחותני : האבא של עדה (‎411) ושל יוסף לרנר (‎441).
מרים אחותי (‎46) : אחות של סבא יעקב-יוסף. היגרה לברזיל.
משה רבנו (‎21): כינוי למחותן, סבא משה-יהודה אלקיס שאשתו היתה צפורה.
משה בן גיסי ישראל (‎061): בן אח של סבתא רבקה. אבא של מלכה יורב (שכטר).
מחותני מבאטאשאן: האבא של ביילה (‎414), אשתו של לייב אברהם.
מאטיל בן ש"ב ישראל (‎324): הוא מרדכי שהתחתן עם דודתנו חוה (‎212). ניספו בשואה.
משהלי נכדי (‎4121): משה לסר. בן של הבת סעריל. מכונה גם "משה הקטן".
מענדיל גערשטיין: (‎7) אחיו של סבא רבה יונה ? גר במאהליב. בקשר עם האח משה-אהרן.
סעריל אחותי (‎42): אחות של סבא, גרה ביאס, עם בעלה אברהם ויניצקי.
עדה (‎411): אשתו של דוד שמואל ז"ל. אחותו של יוסף לרנר.
פנחס אחי (‎45): האח של סבא, שהיגר לברזיל.
פייגה בת העניו: ? עלתה ארצה.
פיני: חזן אצל האדמו"ר מבויאן בצ'רנוביץ.
פעלדמאן (‎061): משפחת רבקה, אשתו של משה שכטר (אמה של מלכה יורב) (‎0613)
צבי נכדי (‎4132): צבי סגל, הקרוי גם הערשלה. בנה של הבת מרים (‎413).
היחיד שניצל מכל משפחתו שניספתה בשואה.
ראובן חתני (‎413): ראובן סגל, בעלה של הבת מרים. ניספה בשואה.
רחלי נכדתי (‎4133): בת של מרים וראובן סגל. נספתה בשואה.
רחל בת מחותני (‎215): דודתנו רחל אלקיס (גולדנברג) ז"ל.
שרה, בתו של יצחק אשריס : ?
שרה, כלתו של אברהם בן גיסי ((‎53): עלתה עם בעלה, בן אח של סבתא רבקה.
שלום זילביר: סוחר באתרוגים מארץ ישראל.
שושנה נכדתי (‎4111): בת דודינו שמואל ועדה ז"ל.
שלמה גיסי (‎04): אח של סבתא רבקה.
שמואל בני (‎411): בנו הבכור של סבא, מאשתו הראשונה מרים ז"ל.
שמשון נכדי (שמשלי, שמשון הגיבור) (‎4141): בן לייב-אברהם וביילה. נספה בשואה.
שמואל שו"ב: שו"ב ביעדיניץ.
שרה ש"ב: קרובת משפחה שגרה בצ'רנוביץ.
שרהלי נכדתי (‎4191: בת ישראל ולאה יורב (גרשטיין).
שלמהלי נכדי (‎4161): בן משה ומלכה (גרשטיין) יורב ז"ל.
שלמה בן גיסי (‎013): בן אח של סבתא רבקה.