English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

יונה וברכה הרשטיין

למשפחות יורב - גרשטיין   כרוניקה למשפחה שורשים למשפחת גרשטיין מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף
טרנסניסטריה ידיניץ     סיריל ואברהם ויניצקי

 סבא יונה אביו של יעקב יוסף

סבא יונה הרשטיין

סבתא ברכה הרשטיין

yona-brc.jpg (20940 bytes) yona-lt.jpg (13056 bytes) 

סבא יונה וסבתא ברכה

pinhas gersgtein.jpg (40079 bytes)

פנחס גרשטיין בנם של יונה וברכה שנסע לברזיל

אחיו של יעקב יוסף

משפחת גרשטיין כולל זיהוי כל הנוכחים

 

gershtien.JPG (44363 bytes)

תמונה, שצולמה לפני הגירתה של מרים לברזיל באלף תשע מאות ועשרים .

יושבים מימין לשמאל:  יעקב-יוסף,  שמואל בן יעקב-יוסף, סבא  ר' יונה שו"ב,  מרים בת יונה וברכה,  סבתא ברכה, עדה – אשת שמואל,   רבקה-מירל, אשת יעקב-יוסף

עומדים, מימין לשמאל:    מרים וסריל, בנות יעקב-יוסף,  סריל ויניצקי, ? ,  חייקה שהיגרה יותר מאוחר לברזיל.

yacoyosf3.JPG (59831 bytes)

יעקב יוסף בנם של יונה וברכה הרשטיין ואשתו השניה רבקה מירל לבית שכטר 

avraham vinizki.jpg (17889 bytes)

אברהם ויניצקי ואשתו סיריל אחותו של יעקב יוסף בתם של יונה וברכה הרשטיין

 

Shmuall+hyke.jpg (29526 bytes)

תמונה שצולמה קרוב לשנת 1920

שמואל עם חייקה בתם הצעירה של יונה וברכה האחות הצעירה של אביו יעקב יוסף

haikemrm.jpg (18115 bytes) חייקה גרשטיין ומרים סגל 
 chaikbraz.jpg (24566 bytes)

חייקה גרשטיין 26.03.1926 לפני נסיעתה לברזיל

 

 

 
hayke.jpg (67071 bytes)

חייקה גרשטיין וישעיהו ויניצקי

 
miriam+yshaiaho.jpg (67542 bytes)

מרים גרשטיין וישעיהו ויניצקי

נכדים ליונה וברכה

 

chaik1.jpg (54797 bytes)

חייקה גרשטיין (גלוזמן) ברזיל

3ydniz36.jpg (20155 bytes)  

יידיניץ,  קיץ 1936,  תמונה משפחתית לפני עלייתם של שמואל ועדה.

עומדים מימין:  לייב-אברהם,  אשתו ביילה,  ? ,  משה  חרק/לסר,  שושנה בת שמואל ועדה,  מרים/מניה המיועדת להיות אשתו של ישעיהו (אחותו של משה חרק),  ישעיהו,  אהרון בן סיריל.

יושבים מימין:  יונה הערשטיין ואשתו ברכה – הוריו של יעקב-יוסף,  שמואל,  סיריל (אחותו, אמא של משה ומרים חרק),  עדה (אשתו של שמואל),  רבקה-מירל (אשתו של יעקב-יוסף)  בזרועותיה הנכד שמשון בן לייב-אברהם,  יעקב-יוסף גרשטיין.

על הרצפה:   צבי סגל ,  רחל אחותו, חנן  וחנוך ( בניהם  של שמואל ועדה).  

 

 

דמות מוסרית נעלה היה סבא ר' יונה, מזקני נכבדיה של יידיניץ. בר-אוריין, חסיד מובהק ותורם לקרנות הלאומיות.  סבתא ברכה היתה צדקת, שעסקה כל ימיה במתן-בסתר.  שניהם נפטרו ביידיניץ בשיבה טובה  בשנת אלף תשע מאות שלושים ותשע, לפני פרוץ מלחמת העולם השניה.      

צאצאיהם:     יעקב-יוסף  (ראה קישור למעלה)

                        סריל (וינצקי)  (ראה קישור למעלה)

                        משה-אהרון  בנם השלישי של יונה וברכה הערשטיין, שו"ב בקאליוס, נשאר תקוע באוקראינה ונרדף על-ידי השלטון הסובייטי על נאמנותו לדת ישראל.  נפטר יחד עם אשתו שרק'ה בשנות מלחמת-העולם השניה.   ילדיו עלו ארצה לאחר המלחמה.

חנה,  אשת ר' ישראל יוליס,  שו"ב באטאקי. פונו בראשית המלחמה לקאזאחסטאן,  חזרו לקישינב והשתלבו בחיים.   אליהם הצטרפה הבת שחזרה מצרפת, שם השתתפה במחתרת האנטי-נאצית בימי המלחמה.

                        פנחס (פיני) , מורה לעברית, היגר בפרוס מלחמת-העולם-הראשונה לברזיל, והמשיך בעסקנותו הציבורית והחינוכית שם.  אשתו:  מינה.

                        מרים  ובעלה אליעזר – גם הם היגרו לברזיל ונפטרו שם.

                        חייקה   ובעלה שמואל גלוזמן,  גם הם היגרו לברזיל.  עד להגירתה, היתה חייקה פעילה ב"צעירי ציון".

                       

(נכתב על-ידי הנכד ישעיהו ויניצקי, שהכיר את סבא וסבתא וילדיהם).