English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

תמיכה כספית באתר

   

נודה לכל בן משפחה שיעזור לנו בתמיכה כספית באתר

עלות האחזקה השנתית של האתר הינה 600 ש"ח

כל סכום יתקבל בברכה

 

שלח תמיכה לאתר

תודה לכולם בשם בני המשפחה

את הכסף אפשר לשלוח למשה יורב קיבוץ טירת צבי עמק בית שאן 10815

 

 

 

2003

שרה המל

אבישי יורב

יוסי יורב

משה יורב 

2004

רותם וגבי גלסר 

תומר ורחל המל 

שרה ומיכאל המל 

 שי וחגית המל

2005

רבקה בן משה  - עבור הנצחת מאיר ודינה אלקיס

אמנון אהרונוביץ  - להנצחת מרים ופנחס אהרונוביץ

רחלי (בן גיגי) ברנד - להנצחת חנוך בן יעקב יוסף יורב

חוה ושלמה בן גיגי  - להנצחת חנוך בן יעקב יוסף יורב

אליעזר וסוניה שיפניידל  - להנצחת יוסף שיפניידל

עמליה גור אריה- להנצחת סבא וסבתא

2006

  טל ודרור עיני

מאיר וציפי אלקיס- להנצחת משפ' אלקיס

2007

חסיה וחיים קפלן- להנצחת יעקב קפלן בן שרה ונחום