English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

לוח שנה משפחתי לצאצאיהם של ישראל ולאה יורב

שרה המל אבישי יורב עמוס יורב רבקה בן משה יוסי יורב משה יורב שורשים 
משפחת שכטר   חתונות  במשפחה מתכונים משפחתיים לוח שנה משפחתי משפחת אלקיס משפחת גרשטיין

היום: תאריך עברי

    חודש תשרי                  

ב' דר"ה  נולדה שירה לורד ואמנון כהן
ג' תשרי  נולד הלל לזאב ושרית יורב
ה' תשרי נולד שובי'ה ציון לאיתן והדר גלסר
יום כיפור תש"ב ,יום הזכרון לסבא יעקב יוסף וסבתא רבקה מירל הי"ד
י' תשרי נולד ניגון לאלעד ומירי יור"ב
יא' תשרי נולד דגן לעשור ודבורה ליקסנברג
יג' תשרי  נולד אריאל לבניהו ונחמה
יג' תשרי  - נולד מתניה אליהו לנעם וטוביה אביחיל
טז' תשרי  נולדה מאיה לעמיר ורוזה
יז' תשרי  נולד יעקב ישראל לזאב ושרית
כא' תשרי נולד נגב מאיר לירדן (שירי) וגלעד זגורי
כד' תשרי  נולדה נעמה למשה ואראלה יורב
כד' תשרי נולדה רוני שושנה להודיה ואיתמר פלד
כו' תשרי נולד כרמל ישראל ליעל ואריאל צלקו
כז' תשרי  נולד דניאל לבניהו ונחמה
כח' תשרי  נולד מתן לעמיר ורוזה
כט' תשרי התחתנו זוהר (כהן) וברוך אליצור
ל' תשרי אדר"ח חשון חתונת שמעון ושושנה כהן

לחץ לקריאה כיצד עבר חג הסוכות אצל יעקב יוסף בשנת 1934

 
לחץ כדי לקרוא כיצד עבר יום כיפור על שלמה שכטר הי"ד - החלוץ בטירת צבי

 

 חודש חשוון               

ר"ח חשון תרצ"ה חתונת ישראל ולאה יורב
א' חשוון  נולדה גל לטל  ודרור עיני  
א' חשוון נולדה הללי-שרה לתומר ורבקה המל
ג' חשוון   נולדה תאיר לאוריה וחדוה יורב
ה' חשוון התחתנו צילה לבית עמוס יורב ושמעון אוחנה
ו' חשוון התחתנו נעמה לבית משה יורב ויגאלעם פז
ז' חשוון התחתנו ניר ושי-לי יורב
ח' חשוון  נולד אלי למשה ונעמי יורב
ט' חשוןן  נולד מתנאל לבניהו ונחמה יורב
יב' חשוון  נולדה רתם לאבישי ויהודית
יד' חשוון  נולדו חנה וצלה לעמוס ועליזה
יז' חשוון נולד בועז לשחר וורד בן משה
יז' חשוון - נולדה בת למורן (יורב) ואור עופר
יח' חשוון  נולד קודש אבקש למירי ואלעד יורב
כ' חשוון נולד גור לשרה ומיכאל המל  
כא' חשוון  נולד בארי מאיר לזוהר וברוך אליצור
כד' חשוון  נולדה קמה לשרה ומיכאל
כו' חשוון נולד יהודה לזאב ושרית יורב
כז' חשוון  נולדה אילה ליוסי וחנה יורב
כז' חשוון  נולד ענבר לחנה ואלון גיסר
כז' חשוון  נולדו התאומות אורטל ועדי-שירה לנעמה ואיגי פז
כח' חשוון נולדה נגה רבקה לנעמה ואיגי פז
כט' חשוון  נולד שי לשרה ומיכאל  

 

חודש כסלו            

ר"ח כסלו התחתנו זאב ושרית יורב
ר"ח כסלו התחתנו מזמור ועדן ליקסנברג
ב' כסלו נולדה אורי לזוהר (כהן) וברוך אליצור
ה' כסלו  נולדה ורד לשרה ומיכאל
ו' כסלו  נולד לביא רז לתומר ורחל המל
ה' כסלו  נולדה חרות לטל ודרור
ו' כסלו  נולד תומר לשרה ומיכאל
ו כסלו  נולדה טליה שירת מרים לרותם וגבי גלסר
ח' כסלו נולדה שרה לשמעון ושושי כהן
יא' כסלו נולדה הילה למשה ונעמי
יב כסלו   נולד יונתן להודיה ואיתמר
יב' כסלו נולד גלעד יאיר לעמיר ורוזה יורב
יג' כסלו נולד הראל לתומר ורבקה המל
יד' כסלו  נולדה שי לצלה ושמעון
יד כסלו  חתונת קמה ואביעד כהן
טו' כסלו נולד ניצן מאיר לנעמה ואיגי פז
יז' כסלו התחתנו אור ואפרת יורב
יז' כסלו  נולדה אליה-אורית לתומר ורחל
יט' כסלו  נולד אוריה לאבישי ויהודית
יט' כסלו התחתנו עשור ודבורה ליקסנברג-כהן
כב' כסלו  נולדה חנה לזאב ושרית
כג' כסלו נולד נוה לזוהר וברוך אליצור
כד' כסלו  נולד עמיר למשה ואראלה
כד' כסלו נולד חגי לשחר וורד בן משה
כו' כסלו  נולדה זהר לעמוס ועליזה
כו' כסלו נולד נווה-שלום למזמור ועדן ליקסנברג
כט' כסלו  נולדה הודיה למשה ואראלה
 

 

חודש טבת          

ג' טבת  נולד נתן לקמה ואביעד
ו' טבת תש"ס נפטר חנוך יורב בן יעקב יוסף גרשטיין
ז' טבת  הודיה נולדה לזאב ושרית
ט' טבת נולד נעם מרדכי ליוסי וחנה
י' טבת יום הקדיש הכללי לנספים בשואה שיום מותם לא נודע
י' טבת  יום הולדת חוה בן גיגי
יג' טבת נולד שלום לאילה ואפיק טפירו
יד' טבת  נולדה חנה ( קליין ) יורב
טו' טבת  נולדה זהר לורד ואמנון
טו' טבת  נולד ניר ליוסי וחנה
טז טבת התחתנו יעל ואריאל צלקו
  טז' טבת תשע"ב נפטר אבישי יורב- לקרוא עליו לחץ כאן
טז' טבת נולדה נעמה לניר ושי-לי יורב
טז' טבת התחתנו יאיר וספיר עיני
יז' טבת התחתנו עמוס ועליזה יורב
יז' טבת ת נולדה זכות עמי לאלעד ומירי
יח' טבת - נולד אחיה-גלעד למורן ואור עופר
כא' טבת  איתן נולד להודיה ואיתמר
כג' טבת  נולדה רבקהלה לאבישי ומלכה
כה' טבת  נולד אמיתי לרבקה וברוך
כט' טבת נולד עמוס יורב 

 

חודש שבט         

ז' שבט  נולדה הודיה לזאב ושרית יורב
ז' שבט  נולד אבישי ישראל לגבי ורותם
י' שבט נולדה שירת אמונה לזאב ושרית יורב
יב' שבט  יום הולדת ליעל בת עמוס ועליזה
יג' שבט  נולדה גפן  לרבקה'לע ונעם
יח' שבט  נולדה מורשה לזאב ושרית
כג' שבט נולד בצלאל לצוריאל ואליענה
כה' שבט  יום הנישואין של עמיר ורוזה יורב
כו' שבט תשס"ו יום פטירתה של לאה יורב    לחץ לקרוא עליה
כו' שבט  נולדה אוריה  לבניהו ונחמה
כח' שבט  נולדה טהר היכלי פליאה לאלעד ומירי
ל' שבט  אלרועי לאור ואפרת יורב
יד' שבט  יום הולדת לשלמה בן גיגי
יט' שבט  יום הולדת ליוסי בן גיגי
כח' שבט  יום הולדת לעדן נכדה לחוה ושלמה בן גיגי

 

חודש אדר            

א' אדר א  יום הולדת לזאב בן עמוס ועליזה
ב' אדר נולד בניה עמיחי לאור ואפרת יורב
ג' אדר א' התחתנו מורן ואור עופר
ד' אדר תשע"ה נפטר מיכאל המל
ד' אדר  יום הולדת לאילת השחר בת לקמה ומאיר
ה' אדר ב נולדה אילת-חן למזמור ועדן ליקסנברג
ו' אדר תשס"ח נפטרה אהובה יורב
ח' אדר ב'  יום הולדת לאביחי בן אוריה וחדוה יורב
ט' אדר  נולד אברהם ישעיהו לרתם וגבי גלסר
י' אדר א  יום הולדת לרבקה בת ישראל ולאה יורב
י' אדר  יום הולדת לעשור בן קמה ומאיר ליקסנברג
יא' אדר  נולד ישראל משה לאור ואפרת יורב
יב' אדר א' יום הולדת ליאיר בן גבי ורתם גלסר
יח' אדר יום הולדת למורן נחמה בת יוסי וחנה
כ' אדר  יום הולדת למרדכי פנחס ברנד
כ' אדר א  נולד הראל לאוריה וחדוה יורב
 כא' אדר א' נולד עילי לאלי ויעל בן גיגי
כא' אדר התחתנו אילה (יורב) ואפיק טפירו
כו' אדר א נולד זיו מאיר למזמור ועדן
כו' אדר ב' התחתנו נעמה (כהן) ושמואל יעקב
כט' אדר  א יום הולדת לטל בת שרה ומיכאל
 

חודש ניסן          

ר"ח ניסן התחתנו ורד ואמנון  כהן
ר"ח ניסן התחתנו אלעד ומירי יורב
ר"ח ניסן התחתנו רבקה ורפי קדמון
ר"ח ניסן התחתנו חוה(יורב) ושלמה ציון בן גיגי
ג' ניסן חתונת מוריה (ליקסנברג) ואריאל גלסברג
ד' ניסן  נולד עומר לזוהר ואליהו שירי
ד' ניסן נולדה אורה לנעמה ושמואל יעקב
ה' ניסן  נולדה יהודית לאה לאור ואפרת
ו' ניסן יום הולדת לשחר בן רבקה וברוך
ו' ניסן התחתנו רחלי(בן-גיגי) וגבריאל פרידמן
י' ניסן חתונת תומר המל ורבקה
יא' ניסן  חתונת נעם (עיני) וטוביה אביחיל
יא' ניסן יום הולדת לעומר בן טל ודרור עיני
יד' ניסן נולד איתי לניר ומיכל עיני
טו' ניסן יום הולדת לניר בן טל ודרור  
טז' ניסן  נולד שמואל ניסים לנועם(עיני) וטוביה אביחיל
כא' ניסן  נולדה רחל צפורה לרותם וגבי
    כב' ניסן תשס"ט נפטרה שרה המל  לחץ כאן לקרוא עליה
כד' ניסן נולדה רוני לאה ליעל ואריאל
ל' ניסן תשכ"ט יום פטירתו של משה יורב(בן יעקב יוסף גרשטיין)-לקרוא עליו לחץ כאן
ל' ניסן  נולדה רחלי  לחוה ושלמה בן-גיגי
ל' ניסן התחתנו רבקהל'ה ונעם רפאל

 

חודש אייר          

א' אייר נולד ברק ברוך לצילה ושמעון אוחנה
א' אייר נולדה בת-אור לחגית ושי המל
ו' אייר נולדה שבות בת לנעמה (כהן) ושמואל יעקב
ח' אייר נולדה אודיה לתומר ורבקה המל
ט' אייר תשמ"ח נפטרה זהבה יורב לחץ כאן לקריאה עליה
 ט' אייר  נולדה מוריה לורד ואמנון כהן
יז' אייר נולדה רון לצילה ושמעון אוחנה
יג' אייר  נולד יונתן  לתומר המל ורחל
יח' אייר  לג  בעומר התחתנו טל ודרור
יח אייר לג בעומר  נולד אורי יוסף להודיה ואיתמר פלד
כב' אייר  נולדה זהר לורד ואמנון
כח' אייר חתונת צוריאל ואליענה יורב

 

חודש סיוון               

 ב' סיון חתונת רתם וגבי גלסר

ג' סיון נולד ידיד לשי וחגית המל

ד' סיון  נולד דוד לקמה ומאיר ליקסנברג

ד' סיון נולד  רון משה לרבקהלע ונעם יורב-רפאל

ד' סיון נולד מאור למוריה (לבית ליקסנברג) ואריאל גלסברג

י' סיון תשע"ה נפטר ברוך בן משה

יא' סיון  נולדה שני לחנה ואלון גיסר

יד' סיון התחתנו שי וחגית המל

יד' סיוון  נולדה שובי רעיה למירי ואלעד

יד' סיון התחתנו איתן והדר גלסר

טו' סיון  נולדה ראשית בתאל לרותם וגבי

טז' סיון  נולד חזקיהו לקמה ומאיר ליקסנברג

יז' סיון התחתנו ירדן וגלעד זגורי

יח' סיון  נולדה תהלה לבניהו ונחמה יורב

כ' סיון  נולד אור ליוסי וחנה יורב

כג' סיון  התחתנו בניהו ונחמה יורב

כד' סיון התחתנו הודיה ואיתמר פלד

כד' סיון נולדה רות לחגית ושי המל

כח' סיון נולד אבישי לבניהו ונחמה יורב

ל' סיון   נולדה הדס לנחמה ובניהו יורב

 

      חודש תמוז             

א' תמוז נולד אלעד  לאבישי ומלכה

א' תמוז תשמ"ה נפטר ישעיהו יורב

 ב' תמוז תשנט נפטר ישראל יורב     לחץ לקרא עליו 

יד' תמוז צֳרִי נולדה לרבקהלע ונועם יורב רפאל

 טו' תמוז נולד איתמר פלד

טו' תמוז התחתנו ניר ומיכל עיני

יח' תמוז נולדה הלל למוריה (ליקסנברג) ואריאל גלסברג

יט'  תמוז נולדה ניצן  לזהר  (לבית עמוס יורב ) ואליהו שירי

כא' תמוז נולד סיני לזוהר (כהן) וברוך אליצור

כב' תמוז  נולד בנימין עמיעד לתומר ורחל המל

כג' תמוז נולדה מוריה  לקמה (לבית המל ) ולמאיר ליקסנברג

כד' תמוז נולדה מעיין לרבקה (יורב )  וברוך בן משה

כד'  תמוז נולד ישעיהו בן גיגי

כו' תמוז נולד בניהו  לאבישי ויהודית

כו' תמוז  נולד זיו אברהם ליעל ואריאל צלקו

כט' תמוז  נולדה הילה לאה לעמיר ורוזה יורב

ב' תמוז נולד דניאל-חנוך ליוסי וטלי בן גיגי

כט' תמוז  נולדה תמר בן גיגי ליוסי וטלי

 

חודש אב            

ו' אב  נולדו משה ויוסי יורב

יא' אב - התחתנו עומר והדס עיני
יב' אב - יוסי וחנה יורב התחתנו
יג' אב  נולד מעין נחמן ליעל ואריאל צלקו
טו' אב  נולד יאיר לטל ודרור עייני
טז' אב  נולדה אראלה יורב
יח' אב נולד שמעון לורד ואמנון כהן
כ' אב נולד רועי למורן ואור עופר
כב' אב נולדה מלכה (שכטר) יורב
כב' אב  נולד נתנאל לאוריה וחדוה
כו' אב  התחתנו משה ואראלה יורב
כז' אב נולד דביר לרתם וגבי גלסר
כז' אב נולד מזמור לקמה ומאיר ליקסנברג
כז' אב  נולדה צופיה לאוריה וחדוה יורב
ל' אב  התחתנו אוריה וחדוה

 

חודש אלול         

ב' אלול נולד הלל ישראל להודיה ואיתמר פלד
ג' אלול נולדה יערה לשי וחגית המל
ג' אלול נולד אוֹרי לניר ושי-לי יורב
ו' אלול תש"ט יום פטירתו של משה יהודה אלקיס לחץ כדי לקרוא עליו
ז' אלול נולד צוריאל לאבישי ומלכה יורב
ט' אלול תשס"א יום זכרון למאיר ליקסנברג הי"ד לקרא עליו
יב' אלול נולד איתן לרתם וגבי גלסר
טו' אלול תשי"ד יום פטירתה של צפורה אלקיס לחץ כדי לקרא עליה
טו' אלול  נולדה יעל לטל ודרור עיני
יח' אלול נולדה ירדן לזהר ואליהו שירי
יט' אלול תשע"ו נולד אורי לניר ומיכל עיני
כב' אלול  נולדה נעם לטל ודרור
כב' אלול נולד נחמן לקמה ואביעד כהן
כד' אלול התחתנו שחר וורד בן משה
כו אלול  נולד אבישי אוֹרי לרבקהלע ונועם רפאל
כז' אלול נולדה לירון לחנה ואלון גיסר
כז' אלול נולדה רוני רחל לאור ואפרת יורב

 

  יזכור ה' את חללי מערכות ישראל ובתוכם את בני משפחתנו שנפלו על משמר הארץ

תפילת אל מלא רחמים לחללי מערכות ישראל ממשפחתינו

 

יזכור ה' את חללי מערכות ישראל ובתוכם את בני משפחתנו שנפלו על משמר הארץ.

שלמה שכטר בן מתתיהו ופייגה-נפל בהגינו על שדות טירת צבי-טז ניסן תשג

משה שחטר בן פאיה (פוליקמן) ושלום בר שכטר-נפל בהגינו על כפר עציון-ד אייר תשח

 

שלמה פוליקמן בן אברהם אבא ועמליה נפל בהחלצו לעזרת צפת הנצורה

י' אדר תש"ח

 

ישעיהו פוליקמן בן שאול ופולה נפל בגברעם שבנגב

טז אייר תש"ח

 

מאיר ליקסנברג בן אבלין ופרסי נרצח בדרך שבין אלון מורה לאיתמר

ח אלול תשס"א

degel_israel.gif (4792 bytes)

 

  meir_linksberg.jpg (7718 bytes)

מאיר ליקסנברג

 

ישעיהו פוליקמן

שלמה פוליקמן

m-sctcz4.jpg (6277 bytes)

משה שחטר

Shlomo-secter picture.jpg (7517 bytes)

שלמה שכטר

 

יזכור ה' את נשמות הקדושים שמסרו נפשם בתקופת השואה ובעקבותיה

         

 

לתפילת יזכור לחללי השואה - משה יורב

לקריאה על בני המשפחה שנספו בשואה ובעקבותיה- לחץ כאן

Pinhas-polikman2.jpg (22237 bytes)

פנחס פוליקמן:   בן אביגדור ושרה.יליד1875. נולד וחי ב נובוסליץ.  היה נשוי לחיה-הנדל לבית סדובניק. נרצח בנובוסליץ בצאתו מביתו לבית-הכנסת .   ז' תמוז תש'א  2.7.1941

Shalom + rahel polikman.jpg (25000 bytes)

שלום-שכנא פוליקמן:   בן אביגדור ושרה. יליד 1880. נולד בנובוסליץ.  גר בקישינוב.    שוחט.  נרצח בפוגרום בבית-המדרש יולי 1941.

רחל פוליקמן (בת טובה ,לבית פרנקל):   אשת שלום-שכנא. נולדה בקישינוב. 1878. נספתה בקישינוב 1941 בשריפה.

horimam2.jpg (34217 bytes)

משה-יהודה בן מרדכי והניה אלקיס:  נולד בקאליוס, אוקראינה, 1885.   גר בנובוסליץ – בסרביה.  בעלה של ציפורה לבית פוליקמן.  סוחר קמח.  גורש לסיביר במלחמת-העולם השניה 1940  עם אשתו וארבעה מילדיו  ונפטר שם,  ו' אלול תש"ט 1949.    הי"ד.

ציפורה אלקיס בת אביגדור ושרה פוליקמן:   אשתו של משה-יהודה אלקיס. נולדה 1886 בנובוסליץ.  גורשה עם בעלה וארבעה מילדיה לסיביר 1940 – ונפטרה שם  ט"ו אלול תשי"ד 1954. הי"ד.

yacoyosf3.JPG (59831 bytes)

יעקב  יוסף גרשטיין בן יונה וברכה

רבקה מירל בת משה וחיה- בתיה שכטר

יעקב יוסף נולד בשנת 1871.  בן 17 נישא למרים בת משה וחיה-בתיה שכטר. עם נישואיו, הוא עבר להתגורר עם משפחת אשתו  בכפר קלישקוויץ – שם "אומץ" על-ידי חותנו משה שכטר, שהסמיך אותו על שולחנו, למד איתו הלכות שחיטה,  כעבור כעשר שנים נפטרה מרים, ואחרי שנה נישא יעקב-יוסף לאחותה – רבקה-מירל,  יעקב-יוסף היה ידוע כשוחט-ובודק מעולה, ושימש גם כחזן, מוהל ומסדר קידושין ליהודי הסביבה.  הוא היה יהודי ירא שמים וחסיד מובהק של הרבי מבויאן. שלט בעברית-רבנית, וכתב מכתבים בעברית.  יעקב-יוסף ורבקה-מירל, נספו ביום הכיפורים, בגירוש לטרנסניסטריה, ביער קוסאוץ,  ולא הובאו לקבר ישראל, י' תשרי תש"ב  1.10.1941.

 

krosh.jpg (56529 bytes)

שרה מאיר ושלמה 2006

ליד השלט לקרושינובקה שבטרנסניסטריה - מקום הגליית חלק גדול מהמשפחה

מכתב של משה יהודה אלקיס מהגלות בברזובו סיביר

היסורים שלנו אין להעלות על הכתב

גרויסע צרות (צרות גדולות) השם ירחם

למצגת על שואת יהדות בסרביה - לחץ כאן