English

מפת האתר

צור קשר

 מקומות נושאים ושמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

בני משפחתנו שנספו בשואה ובעקבותיה הי"ד

 המידע לקוח מתוך אתר "יד ושם" , דפי העדות  ומסיפורי המשפחה

    לתפילת אל מלא רחמים לחללי השואה - משה יורב

סדר העדויות

משפחת גרשטיין

משפחת פוליקמן

משפחת שכטר

משפחת אלקיס

-------------------------------------------------------------------------------------

  משפחת גרשטיין

יעקב-יוסף גרשטיין בן יונה וברכה:  נולד 1871 באטאקי-פודולסק.  חי בקלישקוויץ  וביידיניץ.  שוחט  בודק ומוהל.  האשה – רבקה-מירל לבית שכטר.  נספה ביערות קוסאוץ, בדרך לטרנסניסטריה.  ביום הכיפורים תש"ב 1941.  בגיל 68.   הי"ד.

yacoyosf3.JPG (59831 bytes)    דפי עדות ביד ושם: ישעיהו יורב, אבישי יורב

רבקה-מירל גרשטיין בת משה וחיה-בתיה שכטר:   אשת יעקב-יוסף,  נולדה 1878  בקלישקוויץ.  חיתה בקלישקוויץ וביידיניץ.   נספתה  ביערות קוסאוץ בדרך לטרנסניסטריה. ביום הכיפורים תש"ב  1941  בגיל 61.  הי"ד.

                דפי עדות ביד ושם: ישעיהו יורב, אבישי יורב

-------------------------------------------------------------------------------------

מרים סגל בת יעקב-יוסף ורבקה-מירל גרשטיין:   נולדה ב -1900  בקלישקוויץ.   התחתנה עם ראובן סגל ועברה לליפקאן.  הוגלתה עם משפחתה לטרנסניסטריה, ונספתה בקריז'ופול .

  haikemrm.jpg (18115 bytes) דפי עדות ביד ושם: ישעיהו יורב,  צבי סגל, מרים דיקמן

ראובן בן יוסף-צבי ורחל סגל  :   נולד בכפר באבון במחוז  חוטין, בסרביה.  חי בליפקאן.  נספה בדרכי טרנסניסטריה.

                דפי עדות ביד ושם: צבי סגל, מרים דיקמן

.......................................................................................................................................................

ילדי משפחת סגל :     

            רחל:  ילידת 1931 – נספתה בדרכי טרנסניסטריה, בזבוקרשק  עדות ביד ושם: צבי סגל

            חיים -   יליד 1935  - נספה בוורטוז'אן, על הדנייסטר. עדות ביד ושם: צבי סגל

            ברוך-יונה  יליד 1939 – נספה בוורטוז'אן, על הדנייסטר עדות ביד ושם: צבי סגל

            לוי -   יליד 1941  - נספה בוורטוז'אן,   על הדנייסטר. עדות ביד ושם:

 

-------------------------------------------------------------------------------------

  סריל-איטה  גלר  בת יעקב-יוסף ורבקה-מירל גרשטיין:   נולדה בקלישקוויץ 1895.  נשואה לשלמה גלר (נישואים שניים).   גרה ביידיניץ.  נספתה בדוכנה, טרנסניסטריה. ט"ו כסלו תש"ב  1941. הי"ד

                דפי עדות ביד ושם: אבישי יורב, אלה וולף

  .......................................................................................................................................................

אהרון גלר   בן סריל ושלמה:   נספה בדוכנה, טרנסניסטריה  ט"ו כסלו תש"ב בגיל 17.  הי"ד

                דפי עדות ביד ושם: ישעיהו יורב, אלה וולף , אבישי יורב

.......................................................................................................................................

לייב-אברהם בן יעקב-יוסף ורבקה-מירל גרשטיין:  נולד בקלישקוויץ 1902.  גר ביידיניץ.  סוחר. נספה ביערות קוסאוץ בדרך לטרנסניסטריה   סכות תש"ב  1941 .הי"ד

leb-abrm.jpg (12135 bytes)  דפי עדות ביד ושם: ישעיהו יורב, בתיה אלקיס, עליזה גרוסמן

בלה (ביילה) גרשטיין  בת צבי וצ'רנה יוספזון:  ילידת בוטושאן  1910 . אשת ליב-אברהם גרשטיין. גרה ביידיניץ.  נספתה ביידיניץ 1941

                דפי עדות ביד ושם: יהושע יוספזון,  רבקה מידיזינסקי,  בתיה אלקיס (בתוך עדות בעלה), אבישי יורב, עליזה גרוסמן

.......................................................................................................................................................

ילדי לייב-אברהם ובלה:    

            שמשון גרשטיין – יליד 1935 .נספה בן 6   shimshonleib.jpg (24996 bytes) 

                      דף עדות ביד ושם:ישעיהו יורב (בתוך עדות אביו), יהושע יוספזון (בעדות על אמו), יצחק עוקד, אבישי יורב

            מלכהל'ה גרשטיין - נולדה 1940 , נספתה בהיותה בת שנה

                דפי עדות ביד ושם: רבקה מידיזינסקי (בתוך העדות על הוריהם)

........................................................................................................................................

 

ליאה/ליזה  בת ישעיהו ומניה-מרים גרשטיין:  נולדה ביידיניץ 1939. . נכדה ליעקב-יוסף ורבקה-מירל.  נספתה  בדוכנה – אוקראינה, 5.12.1941

                דפי עדות ביד ושם: יצחק עוקד, ישעיהו יורב (בעדות על מרים סגל)

---------------------------------------------------------------------------------------

משפחת פוליקמן

פנחס פוליקמן:   בן אביגדור ושרה.יליד1875. נולד וחי ב נובוסליץ.  האשה -  חיה-הנדל לבית סדובניק. נהרג בנובוסליץ בצאתו מביתו לבית-הכנסת .   ז' תמוז תש'א  2.7.1941

Pinhas-polikman2.jpg (22237 bytes)  דפי עדות ביד ושם: אברהם אבא, ברוך אלקיס, עזרא בן שלום, רוחמה פוליקמן, שולמית טנדייטניק

חיה-הנדל פוליקמן   בת חנה. לבית סדובניק:  ילידת 1887. קלישקוויץ. כשראתה את בעלה נהרג – מתה מהתקף-לב. ז' תמוז תש"א  2.7.1941  

hendel.jpg (11524 bytes)  דפי עדות ביד ושם: עזרא בן שלום, ברוך אלקיס, רוחמה פוליקמן, שולמית טנדייטניק

--------------------------------------------------

חנה איידלמן-וקסלמן:  בת פרידה (פוליקמן) ויואל וקסלמן. נכדת פנחס והנדל.  ילידת נובוסליץ 10.5.1921 .  מורה.  נספתה בברשד – טרנסניסטריה, בחניקה על-ידי שכן, שרצה את דברי-הערך שלה.    

    hana vaxelman.JPG (99056 bytes)hana vx.JPG (16844 bytes)דפי עדות ביד ושם: שרה גוטהרץ, חיים שטינברג, רוחמה פוליקמן, עזרא בן שלום, אברהם אבא פוליקמן

                    דף עדות על התינוק של חנה איידלמן וקסלמן: רוחמה פוליקמן

-------------------------------------------------------------------------------------                               

מתיתיהו פוליקמן: בן אביגדור ושרה. יליד 1877,  נובוסליץ.  האשה – גיטל. סוחר- חנות ליין. נספה בטרנסניסטריה – קרושינובקה .

    דפי עדות ביד ושם: לאה יורב, רוחמה פוליקמן, עזרא בן שלום, אברהם אבא פוליקמן, ברוך אלקיס, צבי שכטר   

גיטל פוליקמן בת יוסף. אשת מתיתיהו. ילידת  1882.  נספתה בטרנסניסטריה – קרושינובקה.  1941 .

                    דפי עדות ביד ושם: צבי שכטר, רוחמה פוליקמן, עזרא בן שלום, ברוך אלקיס

אהרון פוליקמן- ילד מאומץ ע"י משפ' מתתיהו פוליקמן.

                    דף עדות ביד ושם: רוחמה פוליקמן

-------------------------------------------------------------------------------------

אברהם - חיים פוליקמן:   בן אביגדור ושרה יליד 1883. נולד וחי  ב נובוסליץ. האשה – חנה.  נורה בטרנובה בדרך  לטרנסניסטריה. 1941.

  דפי עדות ביד ושם: עזרא בן שלום, צבי שכטר, לאה יורב, רוחמה פוליקמן, ברוך אלקיס אברהם אבא פוליקמן

חנה פוליקמן (חיינצה,  חנצי) בת יוסף  לבית חלפן:   אשת אברהם-חיים. ילידת 1884  נספתה ביידיניץ – נורתה בידי חיילים. 1941 .

                    דפי עדות ביד ושם: צבי שכטר, רוחמה פוליקמן, עזרא בן שלום, ברוך אלקיס

-------------------------------------------------------------------------------------

 

שלום-שכנא פוליקמן:   בן אביגדור ושרה. יליד 1880. נולד בנובוסליץ.  גר בקישינוב.  האשה – רחל.  שוחט.  נהרג בבית-המדרש יולי 1941.

Shalom + rahel polikman.jpg (25000 bytes)   דפי עדות ביד ושם: גליה בן חורין, גליה בן חורין, גיטל פוליקמן, אברהם אבא פוליקמן, חיים בן שלום

רחל פוליקמן (בת בנימין וטובה ,לבית פרנקל):   אשת שלום-שכנא. נולדה בקישינוב. 1878. נספתה בקישינוב 1941 בשריפה.

                דפי עדות ביד ושם: גליה בן חורין, גליה בן חורין, חיים בן שלום

.......................................................................................................................................

 פייע (פועה-אסתר פוליקמן) שכטר:  בת אביגדור ושרה.  נשואה לשלום-בר (שלום דב)שכטר.  נולדה בנובוסליץ  1888. נספתה  ביערות קוסאוץ בדרך לטרנסניסטריה.  בראש-חודש טבת תש"ב (1941)

                  דפי עדות ביד ושם:  צבי שכטר, ברוך אלקיס, שרה לקס,

שלום-בר (שלום-דב בן נחום ומלכה) שכטר:   נולד בנובוסליץ 1886.  סוחר מכולת. נשוי לפייע פוליקמן.  נספה בקרושינובקה – טרנסניסטריה.

                דפי עדות ביד ושם: צבי שכטר, ברוך אלקיס, שרה לקס

.......................................................................................................................................................

ילדי משפחת שכטר:

שמואל:   .  התגייס לצבא הרומני,  נרצח על-ידי חייל רומני בעומדו לתפילת-מנחה. בגיל 21

                דף עדות ביד ושם: שרה לקס

יוסף:   היה בגיל 17.  נספה בדרך לטרנסניסטריה – במוגילב.

                דפי עדות ביד ושם:צבי שכטר, ברוך אלקיס, שרה לקס

חיים:  . יליד  1919 (1923)  נספה בקרושינובקה – טרנסניסטריה.  

                דפי עדות ביד ושם: צבי שכטר, ברוך אלקיס, שרה לקס

אביגדור:   .  נספה בטרנסניסטריה בן 10.

                דפי עדות ביד ושם: שרה לקס, צבי שכטר(מצורף לעדות על הוריו)

בצלאל:   נספה בטרנסניסטריה  בן 11.

                דפי עדות ביד ושם: צבי שכטר(מצורף לעדות על הוריו)

   

חלק מהילדים של פייע אסתר(פוליקמן) ושלום בר שכטר

עומדים מימין לשמאל:

משה, חיים הי"ד, יוסף הי"ד, אביגדור הי"ד, בצלאל הי"ד

 

-------------------------------------------------------------------------------------

משפחת שכטר

מתיתיהו _מתיאס)   בן משה וחיה-בתיה שכטר:  נולד 1880 בקלישקוויץ .  אח של רבקה-מירל גרשטיין.  שוחט.  האשה – פייגה לבית זילברברג.  חי בחוטין.   נספה בחוטין, בהריגות שקדמו לגירוש.  1941 .

                  דפי עדות ביד ושם: בתיה אלקיס, אברהם שכטר

פייגה שכטר לבית  זילברברג:    אשת מתיתיהו שכטר. ילידת טרנופול 1880.  גרה בחוטין. נרצחה בפוגרום בחוטין

                דפי עדות ביד ושם: אברהם שכטר, בתיה אלקיס, יצחק עוקד

.......................................................................................................................................................

משה בן מתיתיהו ופייגה שכטר: יליד קלישקוויץ  1907 . נשוי לחוה.  סוחר.   נרצח בפוגרום בחוטין. 

                דפי עדות ביד ושם: בתיה אלקיס, אברהם שכטר

חוה   - אשתו של משה: 

                דפי עדות ביד ושם: שרה המל

    צבי  - בנם של משה וחוה,  נספה בטרסניסטריה בן 9.

                דפי עדות ביד ושם: בתיה אלקיס (שכטר) בדף האב, אברהם שכטר- בדף האב

.......................................................................................................................................................

חנוך בן מתתיהו ופייגה שכטר -  נרצח בפוגרום בחוטין בן 21.

                דף עדות ביד ושם: אברהם שכטר

-------------------------------------------------------------------------------------

 

צבי-הירש דוד, בן רבקה-לאה לבית רויטמן ושלמה –שמואל שכטר:   אח של בתיה אלקיס.   יליד קוסטישאן  1900 . סוחר. נשוי לבינה .  נספה בקרושינובקה – טרנסניסטריה.  

                   דפי עדות ביד ושם:  אבישי יורב, יצחק עוקד

בינה שכטר לבית זזולי:   אשת צבי-דוד. ילידת נובוסליץ 1900.   נספתה בברשאד, טרנסניסטריה.

                     דפי עדות ביד ושם:  בתיה אלקיס, יצחק עוקד, אבישי יורב

.......................................................................................................................................................

שלמה שכטר  בנם של בינה וצבי-דוד: יליד 1933.  נספה 1941 .

                    דפי עדות ביד ושם:  יצחק עוקד, אבישי יורב

-------------------------------------------------------------------------------------

גולדה שכטר בת מנדל-יצחק ומתילדה : בת-אח של רבקה-מירל גרשטיין.   ילידת 1896. אשת ברוך שכטר. נספתה בטרנסניסטריה. 

                    דפי עדות ביד ושם: יצחק עוקד

ברוך שכטר:  בעלה של גולדה שכטר. יליד דוהורוי – בוקובינה 1894.  נספה בטרסניסטריה.

                      דפי עדות ביד ושם: יצחק עוקד

ילדיהם:              מנדל-יצחק – 1920,   דף עדות ביד ושם: יצחק עוקד

                         פייגה,    דף עדות ביד ושם: יצחק עוקד

                         רוזה,    דף עדות ביד ושם:  יצחק עוקד

                         אברהם דף עדות ביד ושם: יצחק עוקד

........................................................................................................................................

 

ישראל בן  משה וחיה-בתיה שכטר:  אח של רבקה-מירל גרשטיין. נולד בקלישקוויץ  1885  שוחט. האשה – מרים-צירל לבית פיזם-סדובניק.  נספה בדרך לטרנסניסטריה.

  דפי עדות ביד ושם: בתיה אלקיס (שכטר), יהודית טלר (שכטר), יצחק עוקד

מרים-צירל שכטר בת אריה-לייב פיזם ושיינדל לבית סדובניק:  אשת ישראל שכטר. ילידת 1887  קלישקוויץ. נספתה בדרך לטרנסניסטריה  1941.

                    דפי עדות ביד ושם: יהודית טלר, יצחק עוקד

.......................................................................................................................................................

 חיה-בתיה פורמן בת ישראל ומרים-צירל שכטר:  ילידת  קלישקוויץ   1907. גרה בקומרוב. נשואה לבן-ציון פורמן.  נספתה במוגילוב בדרך לטרנסניסטריה 1941. 

 חיה בתיה ובנה לייבלהhaya-batia.jpg (13599 bytes) דפי עדות ביד ושם: יהודית טלר, יצחק עוקד

בן-ציון פורמן  בן מרדכי ולובה לבית רייכמן:    נולד 1906 בקומרוב.  סוחר. נשוי לחיה-בתיה שכטר.  חבר בתנועה הציונית בקומרוב. נספה במוגילוב בדרך לטרנסניסטריה.  1941.

                דפי עדות ביד ושם: יהודית טלר, אביגדור שחן (דף מפורט), יצחק עוקד

ילדי משפחת פורמן:  

            לייב –1933 . דף עדות ביד ושם:  יצחק עוקד

            שיינדל – 1936 דף עדות ביד ושם: יצחק עוקד

            אטיה - 1940  דף עדות ביד ושם: יצחק עוקד

          הילדים מוזכרים גם בדפי העדות של ההורים : בעדות יהודית טלר, אביגדור שחן

-------------------------------------------------------------------------------------

 

משפחת אלקיס

משה-יהודה בן מרדכי והניה אלקיס:  נולד בקאליוס, אוקראינה, 1885.   גר בנובוסליץ – בסרביה.  בעלה של ציפורה לבית פוליקמן.  סוחר קמח.  גורש לסיביר במלחמת-העולם השניה 1940  עם אשתו וארבעה מילדיו  ונפטר שם,  ו' אלול תש"ט 1949.    הי"ד.

horimam2.jpg (34217 bytes)  דפי עדות ביד ושם: ברוך אלקיס,

ציפורה אלקיס בת אביגדור ושרה פוליקמן:   אשתו של משה-יהודה אלקיס. נולדה 1886 בנובוסליץ.  גורשה עם בעלה וארבעה מילדיה לסיביר 1940 – ונפטרה שם  ט"ו אלול תשי"ד 1954. הי"ד.

                דפי עדות ביד ושם: ברוך אלקיס,

.......................................................................................................................................................

 חוה בת משה-יהודה וציפורה אלקיס:    נולדה 1912 בנובוסליץ.  נשואה למרדכי/מוטל אלקיס. נספתה בא' כסלו תש"ב 1941 בקרושינובקה – טרנסניסטריה.

havahlks.jpg (11716 bytes)  דפי עדות ביד ושם: ברוך אלקיס, לאה יורב, אנצ'יל גולדנברג

מרדכי/מוטל אלקיס בן ישראל-אברהם ואיטה-גיטל לבית מוזמן:   נולד 1912 ביידיניץ.  סוחר-פועל. גר בנובוסליץ,  האשה – חוה אלקיס.  נספה בידיניץ י"ג תמוז תש"א 1941 , יחד עם אביו ואחיו מאיר.  

                    דפי עדות ביד ושם: אנצ'יל גולדנברג, ברוך אלקיס, לאה יורב

-------------------------------------------------------------------------------------

רבקה אלקיס בת ברוך ובתיה ( לבית-שכטר):   נולדה בנובוסליץ  1940.  נספתה בידיניץ, בגירוש לטרנסניסטריה 1941.

                    דפי עדות ביד ושם: ברוך אלקיס, יצחק עוקד

-------------------------------------------------------------------------------------

חנה אלקיס  בת משה ואיטה לבית דוקטור (אשת בן-ציון ,אחיו של משה-יהודה אלקיס).   ילידת 1899 .  גרה בנובוסליץ.  היתה כבת 40. נספתה בברשד – טרנסניסטריה 1942.

                    דפי עדות ביד ושם: וולדמן צפורה, רחל גלטנר

-------------------------------------------------------------------------------------

איטה שוסטק בת אהרון ואסתר אלקיס (דוד של משה-יהודה אלקיס): ילידת 1920.  נולדה בסקורן, מחוז חוטין. גרה בפערזיטע, מחוז בלצי. נשואה ליהושע שוסטק.                     נשרפה חיים בריבניצה. 

                דפי עדות ביד ושם: אלקה אלקיס,

  יהושע שוסטק:  בן שלום ושרה. סוחר.  יליד 1896.  גר בפערזיטע.  נשוי לאיטה, אב לשני ילדים.  אחי-אשתו של הרב ישעיה אלקיס.  נספה בטרנסניסטריה.

                דפי עדות ביד ושם: ישראל מילמן, אלקה אלקיס

על משפחת שוסטק אפשר לקרוא  בספרו של הרב ישעיה אלקיס "תולדות חיים"

.......................................................................................................................................................

ילדי משפחת שוסטק:

רבקה ילידת 1920.   נספתה  בטרנסניסטריה.

                     דף עדות ביד ושם: אלקה אלקיס

 

שלום:   יליד 1924.  נספה בטרנסניסטריה.

                      דף עדות ביד ושם: אלקה אלקיס

........................................................................................................................................

ישראל-אברהם אלקיס  _(בן-דוד של משה-יהודה אלקיס):  נשוי ל– איטה-גיטל לבית מוזמן.   יליד 1885 נובוסליץ.  גר בנובוסליץ ובידיניץ.  אביהם של ישעיה אלקיס ושל מרדכי – בעלה של חוה אלקיס.  נורה ביידיניץ בבית-הקברות בי"ג תמוז תש"א 1941  יחד עם בניו מרדכי ומאיר, ונקברו בקבר-אחים. 

  israel+ita.jpg (51767 bytes) דפי עדות ביד ושם: ברוך אלקיס, שלמה וולך

איטה-גיטל אלקיס לבית מוזמן:  אשת ישראל-אברהם אלקיס.  נספתה בגלות טרנסניסטריה  בכפר סטראטיווקה, 1942,  מטיפוס ורעב. 

                דפי עדות ביד ושם:

שרה המל

על משפחת ישראל אלקיס אפשר לקרוא בספרו של הרב ישעיה אלקיס "תולדות חיים"

.......................................................................................................................................................

 ילדיהם של ישראל-אברהם ואיטה-גיטל אלקיס: 

            האדל :  נספתה בסטראטיווקה, טרנסניסטריה,  חורף תש"ב מטיפוס, והיא בת 11.  

דף עדות ביד ושם: שרה המל

            מאיר:   נורה בבית-הקברות  ביידיניץ  עם אביו, אחיו מרדכי ועוד יהודים רבים, י"ג בתמוז תש"א 1941 ונקברו בקבר אחים.    

דף עדות ביד ושם: שרה המל

            רחל : ילידת  1909. נספתה בפוגרום ברישקן, 1943 .   

                     דף עדות ביד ושם:  משה גוטמן

rachel+izhak achot yshaiho elkis.jpg (30945 bytes)  רחל ובעלה יצחק גיטמן  משפחת גיטמן  מונצחת בספר "יד לידיניץ" עמ' 907

יצחק גיטמן בעלה של רחל לבית אלקיס:   יליד רישקאן. 1906. סוחר. נורה ונהרג במחנה רזונה בדרום טרנסניסטריה  1943. 

                 דפי עדות ביד ושם:  משה גוטמן, יהודית דיסטניק

אלימלך / מלך'ל  : בנם של רחל ויצחק גיטמן.   נספה בן 9, עם הוריו. melech'l.jpg (35538 bytes)  

                 דף עדות ביד ושם: משה גוטמן

  השם ייקום דמם!

   נזכור את בני משפחתנו שנהרגו בשואה ובעקבותיה

 

תיאור איסוף המידע  מדפי העד שנכתבו להנצחת הנספים ממשפחתנו

  ותועדו במוסד יד-ושם

 דף טרנסניסטריה באתר שלנו, לא נוצר בבת-אחת.  עם הצטברות היידע  בנושאי המשפחה, וכאשר התבררו לנו מימדי האסון שפקד את כל הדור שישב עדיין בבסרביה וביניהם סבא וסבתא, דודים ודודות וקרובים בדרגות שונות – הבנו שיש להקדיש לנושא זה מקום מכובד , והדף צבר מקום נרחב.   ניסינו לצבור עדויות מאותם ששרדו – אבל הם מעטים ביותר, במשפחתנו.  באותו זמן, הוברר לנו, שבני משפחה רבים  כתבו, בזמנו, "דפי-עד" לזכר משפחותיהם, עבור "יד ושם". בשנת תשס"ה  פניתי, אם כן, ל"יד-ושם", וביקשתי, שיאתרו עבורי את הדפים שנכתבו לזכר בני משפחות אלקיס ופוליקמן.  באותם ימים, לא הייתי מודעת כלל למספר הדפים העצום הקיים. כעבור זמן-מה, קיבלתי בדואר  דפים ספורים, שהם איתרו במאגר שלהם וצילמו עבורי.  התחלתי לערוך רשימות, ולבדוק את המידע שהגיע לידי בדרך זו. כבר אז שמתי לב לכך, שיש כפילויות רבות.  כלומר: בני המשפחה שהיו בארץ – הנציחו את הוריהם וקרוביהם, בלי שידעו  שגם אחרים הנציחו אותם וללא תיאום ביניהם.  והנה בתחילת שנת תשס"ו נודע – שמוסד "יד ושם" מעבד את כל דפי העד לצורה דיגיטאלית, וכולם יכנסו לאתר האינטרנט של יד ושם. תוך מספר חודשים – כבר היתה אפשרות לכל אדם להיכנס לאתר של "יד ושם", ולחפש שם את דפי-העד שנכתבו להנצחת יקיריו. יחד עם עוד חוקרי-משפחה רבים בארץ ובעולם קפצתי על המציאה, ובהתחלה , באמת, נוצר באתר ההוא עומס עצום – כי כולם רצו להיכנס אליו. אבל תוך זמן-מה העומס פחת, וכיום יש אפשרות להיכנס אליו בלי בעיות.  

מה עשיתי?  לקחתי את הרשימה-המשפחתית שאבישי אחי ערך בשנת 1995 לכבוד הורינו, ובדקתי את כל השמות שצויינו בה כנספים בשואה, מן המשפחות אלקיס, פוליקמן, שכטר וגרשטיין.  התקבלו תשובות רבות, וראיתי שלרוב הנספים נכתבו בין שניים – לששה דפים!  אז היה צורך לבדוק את כל הדפים הללו, ולהשוות את המידע הכלול בהם. מהר מאד הבנתי, שיש הרבה כפילויות – ואפילו סתירות בין הנאמר, ואפשר להבין את הסיבה: הרי רוב הכותבים היו בארץ בתקופת השואה, ומה שהם יודעים הוא מפי השמועה.  גם פרטים אישיים על הנספים, כגון: תארכי לידה וכדומה – לא תמיד היו ידועים (או נשכחו) למעידים. וכך, כשרצינו להוסיף לרשימתנו קישורים לדפי-העד, ולעדכן לפיהם את המידע הכתוב בדף טרנסניסטריה על כל אחד הכלול  בה -  התחילו קשיי אימות הנתונים.  באשר לגילם של הנספים – החלטתי לרוב לכתוב את הממוצע מבין כל מה שנכתב בדפים השונים (או, שהחלטתי להאמין לזה שהיה קרוב ביותר לנספה, כאשר היה יסוד משמעותי להחליט כך). ובאשר לבעיות האחרות שהתעוררו  – אנסה להדגים את השאלות שנתקלתי בהן  וכיצד ניסינו לפתור אותן.

היכן נספו הקרובים המונצחים בדפים?  רוב הכותבים, שלא היו בידם פרטים – כתבו בפשטות: "טרנסניסטריה".  רק כשהתחלתי להשוות את העדויות הבנתי, שכדאי לבדוק ברצינות יותר את הדפים שנכתבו בידי הניצולים, אלה שהיו שם ממש,  ובהם דודינו ברוך ובתיה, ודודנו ישעיהו יורב - שנצלו מן התופת וכתבו דפי-עד רבים, וכן הרב ישעיה אלקיס, שכתב ספר ובו הוא מפרט את גורלם של בני משפחתו בטרנסניסטריה.

אביא כאן כמה דוגמאות, להמחשת הנושא:   

מתיתיהו פוליקמן – היה כידוע, ערירי ללא ילדים.  לזכרו נכתבו ששה דפי-עד!  רק כשמצאתי את הששי – למדתי ממנו, כי למתיתיהו ואשתו היה ילד מאומץ, שגם הוא נספה אתם.

חיים פוליקמן – גם לזכרו נכתבו ששה דפי-עד, וברובם נכתב פשוט: נספה בטרנסניסטריה.  רק ברוך אלקיס, שהיה שם, מציין – שחיים נספה בטרנובה (כפר בבסרביה, בו היו גרים, בשעתו, שמואל גרשטיין ומשפחתו  לפני עלייתם),  ואלו אשתו נרצחה ביידיניץ . כלומר – שניהם נספו  כבר בדרך לטרנסניסטריה.

שלום-שכנא פוליקמן ואשתו רחל -  בתם, גיטל (גליה) פוליקמן, כתבה דפי-עד לזכרם כבר בשנת 1955.   כעבור למעלה מארבעים שנה – כשהיו בידיה תמונות אחרונות מהם – כתבה שוב דפי-עד, והפעם חתמה בשם: גליה בן-חורין, והוסיפה לדפים את תמונותיהם.  מלבד זאת, כתבה דף-עד שלישי לאביה.  בכל אחד מן הדפים היא כתבה שנת-לידה אחרת להוריה, ואנחנו לא יכולנו לקבוע מה הנכון - אבל הכנסנו את כולם, כי חשבנו שכך נכון לעשות.

חנה ווקסלמן – נכדת פנחס פוליקמן: בתחילה -  מצאתי רק דף עדות אחד שנכתב לזכרה – ולפיו ערכתי את המידע.  רק כעבור זמן רב מצאתי עוד דף שנכתב על-ידי רוחמה פוליקמן – ואז הוברר לי שבעצם חנה היתה נשואה, ושם משפחתה שונה, ואפילו היה לה תינוק, שגם הוא הונצח בדף משלו!  לעומת-זאת לא מצאתי עדות על בעלה של חנה, אולי כי אין בידי מספיק פרטים כדי לחפש אותו.

משפחת סגל -  שמתי לב, שאיש לא כתב דפי-עד למשפחה זו. לכן, הסבתי את תשומת-לבו של צבי לאפשרות להנציח את משפחתו בדפי-עד.  לצבי לא היה שום מושג מה קרה ליקיריו אחרי שנפרד מהם, לכן כתב בפשטות: נספו בטרנסניסטריה.  רק אחרי חקירות נוספות, מצאתי עוד דף, שכתב דודנו ישעיהו יורב לזכר אחותו מרים וילדיה, בו הוא מפרט את מקומות פטירתם.

לייב-אברהם גרשטיין   – מבין חמישה דפי-עד, רק ברוך אלקיס ידע לציין את מקום פטירתו של ל"א, שהוא: יערות קוסאוצע.  כמו-כן, אנחנו ידענו על ילד אחד (שמשון) שהיה לליב-אברהם ולאשתו, והוא גם מוזכר בכמה מדפי-העד שנכתבו לזכרם.  רק באחד מן הדפים (שכתבה אחותה של בילה) מוזכר, שהייתה להם עוד ילדה, כנראה תינוקת, שעל לידתה לא קראנו במכתביו של סבא יעקב-יוסף, כי היא נולדה לאחר שהמכתבים חדלו להגיע ארצה.  

ליזה/ ליאה גרשטיין – בתם של ישעיהו ומניה (מונצחת בשני שמות שונים).  התפלאנו, איך ישעיהו, שכתב דפי-עד לכמה מבני המשפחה – לא כתב דף לבתו?  רק באיחור מצאנו את הדף שכתב לאחותו מרים, ובו ציין גם את בתו ליזה / ליאה ואת תאריך ומקום מותה.  מדוע כך?    איננו יודעים. 

ישראל-אברהם אלקיס (בן דוד של משה-יהודה ואביהם של הרב ישעיה אלקיס ומרדכי בעלה של הדודה חוה) - שמנו לב, שהרב אלקיס לא הנציח את הוריו וילדיהם בדפי-עד. לעומת זאת, אשתו – כן כתבה דפים למשפחתה.  כנראה, כיוון שהרב כתב בפירוט על גורל משפחתו בספרו "תולדות חיים", אולי הוא חשב שאין צורך לכתוב גם דפי-עד? בכל זאת, אני מלאתי דפים לזכרם, כדי שייכנסו גם הם למאגר של "יד ושם". וכמובן במילוי הפרטים – התבססתי על הכתוב בספר.

בסוף הרשימה שלנו מופיעה משפחת גיטמן – שאם המשפחה – רחל – היתה אחותם של הרב ישעיה אלקיס, ושל מרדכי.  בתחילה מצאתי להם דף-עד אחד, בו כתוב, שהם נספו בפוגרום ברישקאן – עיר מגוריהם, וכך ציינתי ברשימה.  רק יותר מאוחר מצאתי עוד דף, ובו כתוב שנספו במחנה רוזנה, טרנסניסטריה.  למי להאמין?  במקרה זה, בדקתי בספרו של הרב ישעיה אלקיס "תולדות חיים", בו הוא מספר על אחותו, בעלה ובנה, שגורשו לדרום טרנסניסטריה ונספו שם. לפיכך, החלטתי שהעדות השניה היא הנכונה.

משה שכטר – בן מתיתיהו ופייגה, כמה ילדים היו לו?  שני דפי-עד נכתבו לזכרו, ובשניהם מוזכר ילד אחד בלבד.  אלא שבאחד כתוב, שהילד היה בן 9 – ואף נזכר שמו, ובשני כתוב – שהילד היה בן 3, ושמו אינו ידוע.  כדי להרבות את הבלבול – שמעתי מיצחק עוקד, חוקר משפחת שכטר -  שהיה בן קטן שני במשפחה, אבל גם יצחק אינו יודע את שמו, אינו זוכר מהיכן יש לו המידע, ולא כתב לו דף-עד.  במקרה זה –התיעצתי עם בני משפחה והחלטנו, שלא נכניס ילד שני לרשימה, כי אין לנו מספיק עדויות עליו...

 זה המקום לציין גם, שהאנשים ב"יד ושם" ששיכתבו את "דפי-העד" וכתבו את הפרטים באותיות אנגליות – שיבשו פעמים רבות את השמות הפרטיים, או את שמות המקומות, או שזיהו לא נכון את ארץ-ההולדת או פרטים אחרים (באחת הפעמים מצאתי כתוב, שנובוסליצה היא בצ'כוסלובקיה!) .  בתחילת הדרך ניסיתי להעיר על כך לאנשי יד-ושם, אבל אחר-כך הבנתי שהם מוצפים בכל-כך הרבה הערות, שאין להם כח-אדם לטפל בכולן. עבודה זו נשארה לעתיד, ואשמח לעזור לכל מי שייקח על עצמו לעדכן את הנתונים השגויים.

 בשלב האחרון – של הכנסת החומר לאינטרנט -  כמובן  הזדקקתי לשיתוף-פעולה מצד אחי, משה יורב , כיוון שאני (בגילי המופלג) אינני יודעת להכניס חומר לאינטרנט. לכן הוא – כעורך האתר – אחראי על הנושא הזה.

 ומשה - נענה לכל בקשותי וכתב ושינה ותיקן את הרשימה בדף טרנסניסטריה!  לפעמים שלחתי לו הודעות "אחרונות" וכעבור חצי שעה עוד הודעה "אחרונה" וכן הלאה – עד שלא מצאתי יותר חידושים.

הייתי רוצה להציע לכם תחביב: להיכנס לאתר שלנו – לראות מה קיים בו,  ואחר-כך להיכנס לאתר יד-ושם, ולנסות למצוא עוד דפים, שאני לא מצאתי.  כל "מציאה" כזאת תתקבל בברכה, תזכה את המוצא ב"יישר-כח",  ותתווסף למאגר הקיים בדף-טרנסניסטריה שלנו.

חסרות לנו תמונות של רבים מהנספים ונודה לכל מי שישלח תמונה להנצחת הקרובים.

ה' ייקום דמם של כל בני משפחתנו הנספים בשואה!

שרה המל, סעד

 אב תשס"ז – יולי 2007